7.10.62

ชาวสวนเตรียมเฮ! จุรินทร์ ของบล็อตแรก 2.4 หมื่นล้าน จ่ายประกันราคายางโล 60 บาท


ชาวสวนเตรียมเฮ! จุรินทร์ ของบล็อตแรก 2.4 หมื่นล้าน จ่ายประกันราคายางโล 60 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งที่ 1/2562 ว่า กนย. มีมติดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงิน 24,278 ล้านบาท ประกันรายได้ให้ชาวสวนยางพาราในยาง 3 ชนิด คือ
  1. ยางแผ่นดิบราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 
  2. น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม 
  3. ยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม 

ของสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สูงสุดครัวเรือนละ 25 ไร่ โดยเงินงวดแรกเกษตรกรจะได้รับวันที่ 1-15 พ.ย.2562 และ งวดที่ 2 รับ 1-15 ม.ค.2563 และ รอบที่ 3 รับ 1-15 มี.ค.2563

เงื่อนไขของการจ่ายเงินชดเชยกับเกษตรกรชาวสวนยางจะใช้ราคาอ้างอิงจากราคาย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2562 โดยจะเสนอขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้เร็วที่สุดหากไม่ทันวันที่ 7 ต.ค.2562 จะเสนอครม.ช้าที่สุดในการประชุม ครม.รอบถัดไป

     สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ต่อจนกว่าจะเริ่มโครงการ และคณะกรรมการระดับตำบลและการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าปลูกจริงหรือไม่ ยางชนิดไหน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการสร้างสวนยางที่ยั่งยืน นอกจากนั้นจะเร่งรัดการส่งออกยางที่จีน และอินเดีย รวมทั้งมอบให้การยางแห่งประเทศไทยนำยางไปขายด้วย โดยสามารถร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ได้

      นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีวาระเพื่อพิจารณาอื่น คือ การอนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ


ที่มา ข่าวสด
Previous Post
Next Post

post written by: