12.10.62

กรมบัญชีกลาง เผยตัวเลขผู้โดนตัดสิทธิ ชิมช้อปใช้ เกือบ 200,000 คนแล้ว


กรมบัญชีกลาง เผยตัวเลขผู้โดนตัดสิทธิ ชิมช้อปใช้ เกือบ 200,000 คนแล้ว

ชิมช้อปใช้ – เมื่อวันที่ 12 ต.ค. กรมบัญชีกลางเผยจำนวนผู้ที่ถูกเรียกสิทธิ์คืนจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เนื่องจากไม่เปิดใช้สิทธิภายใน 14 วันตามกำหนด โดยมีผู้ถูกตัดสิทธิ จึงอยากย้ำให้ผู้มีสิทธิ์ที่เหลือ รีบเปิดใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและสามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนจบมาตรการ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในการลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 11 ต.ค. 62 และมีผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ และถูกเรียกสิทธิคืนแล้ว จำนวน 199,660 ราย

จึงอยากย้ำให้ผู้มีสิทธิที่เหลือ รีบเปิดใช้สิทธิกระเป๋า G-Wallet 1 ภายในวันที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิให้สามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนจบมาตรการในวันที่ 30 พ.ย. กรณีที่ใช้สิทธิกระเป๋า G-Wallet 2 ภายใน 14 วัน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิกระเป๋า G-Wallet 1 ถึงแม้กระเป๋า G-Wallet 1 จะถูกระงับสิทธิ แต่สิทธิในกระเป๋า G-Wallet 2 ยังสามารถเติมเงินเพิ่ม และใช้ได้ต่อจนถึง 30 พ.ย.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้วจำนวน 95,200 ร้านค้า เป็นร้านค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13,915 ร้านค้า และร้านค้าที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 81,285 ร้านค้า สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 62 โดยร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง

ที่มาข่าวสด

Previous Post
Next Post

post written by: