31.10.62

กินหมูติดเชื้อสุก ๆ ดิบ ๆ ตายแล้ว 1ราย หูดับอีก 3 คน ชาวบ้านที่ จ.ชัยนาท


 กินหมูติดเชื้อสุก ๆ ดิบ ๆ ตายแล้ว 1ราย หูดับอีก 3 คน ชาวบ้านที่ จ.ชัยนาทเจาะประเด็นข่าวค่ำ - ชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดชัยนาท กินหมูติดเชื้อแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เสียชีวิตแล้ว 1 คน หูดับอีก 3 คน สาธารณสุขจังหวัด ส่ง อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องโรคแก่ประชาชนนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 4 คน และหนึ่งในนั้นเสียชีวิตแล้ว คือ อำเภอหนองมะโมง 2 คน ได้แก่ ตำบลวังตะเคียน จำนวน 1 คน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว และที่ตำบลกุดจอก 1 คน, พื้นที่อำเภอหันคา พบที่ตำบลไพรนกยูง 1 คน และอำเภอมโนรมย์ ที่อำเภออู่ตะเภา 1 คน

นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยสงสัยอาการเข้าได้กับโรค ในอำเภอเมือง 1 คน, อำเภอมโนรมย์ 1 คน, อำเภอเนินขาม 1 คน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว และอำเภอวัดสิงห์ 1 คน ส่วนพื้นที่ 2 อำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย คือ อำเภอสรรพยา และอำเภอสรรคบุรี

นายแพทย์พัลลภ เปิดเผยว่า โรคนี้ติดต่อจากหมูที่ติดเชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส แล้วประชาชนนำหมูที่ถูกเลี้ยงไม่ถูกสุขลักษณะ ไปรับประทานแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ขณะนี้ได้วางแนวทางเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคเชิงรุก โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องโรคแก่ประชาชน เรื่องการไม่รับประทานเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ ประสานปศุสัตว์สำรวจ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และตรวจคุณภาพเนื้อสุกร ร้านค้าให้ได้มาตรฐาน

ด้านสถานพยาบาลของสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท ให้คัดกรองผู้มารับบริการ หากพบอาการที่เข้าได้กับโรคไข้หูดับ ร่วมกับพฤติกรรมกินเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ ให้ปรึกษาแพทย์ และหาแนวทางการรักษาทันที


ข่าวช่องวันPrevious Post
Next Post

post written by: