20.9.62

บุรีรัมย์ยังแล้งหนัก เร่งวางแผนทำฝนหลวงเพิ่มน้ำในอ่างและช่วยเหลือนาข้าวที่ยังขาดน้ำหล่อเลี้ยงบุรีรัมย์ยังแล้งหนัก เร่งวางแผนทำฝนหลวงเพิ่มน้ำในอ่างและช่วยเหลือนาข้าวที่ยังขาดน้ำหล่อเลี้ยง

บุรีรัมย์ - ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคอีสาน ขึ้นบินสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรบุรีรัมย์ พบเขื่อนหลายแห่งยังมีน้ำน้อยมากไม่ถึง 10% เร่งวางแผนทำฝนหลวงเพิ่มน้ำในอ่างและช่วยเหลือนาข้าวที่ยังขาดน้ำหล่อเลี้ยงเมื่อวันนี้ (18 ก.ย.) น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ และสื่อมวลชน ได้ขึ้นบินสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังได้รับการร้องขอให้ทำฝนหลวงช่วยเหลือ ซึ่งจากการขึ้นบินสำรวจพบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งใน จ.บุรีรัมย์ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจและประชาชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในตัว อ.นางรอง ยังมีปริมาณน้ำน้อยมากเหลือไม่ถึง 10% ของความจุอ่างเท่านั้น
 


ส่วนพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวยังมีความต้องการน้ำหล่อเลี้ยง ซึ่งหลังจากบินสำรวจแล้วจะได้นำข้อมูลไปวางแผนเพื่อเร่งออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงเติมปริมาณน้ำในอ่าง และช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่ยังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยขณะนี้มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในภาคอีสานอยู่ 3 แห่ง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์

 

น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ถึงแม้ช่วงนี้บางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดของภาคอีสาน เช่น จ.เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เหลือน้ำไม่ถึงร้อยละ 30 ของความจุอ่างดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง คือ ต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่าง และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการทำฝนหลวงไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. หรือจนกว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและธรรมชาติด้วย แต่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่


ข้อมูลข่าว https://mgronline.com/local/detail/9620000090174
Previous Post
Next Post

post written by: