14.9.62

จ.อุบลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำ จากแม่น้ำมูลลงโขงจ.อุบลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำ จากแม่น้ำมูลลงโขง 


วันที่ 14 ก.ย 62 ที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังการบินสำรวจเส้นทางน้ำร่วมกับอธิบดีกรมชลประทานว่า การไหลของน้ำตั้งแต่สถานีวัดระดับน้ำ M7 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียม เชื่อมลงสู่แม่น้ำโขง ระดับความสูงของตลิ่งและร่องน้ำมูลที่ลงน้ำโขงลดระดับลงเรื่อยๆ

ประกอบกับความเร็วในการไหลของน้ำ ซึ่งถือสัญญาณที่ดีที่จะช่วยในการเร่งระบายน้ำออกทางอำเภอโขงเจียม ประกอบกับการเดินเครื่องดันน้ำซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหาร 60 เครื่อง และอำเภอโขงเจียม 100 เครื่อง รวม 160 เครื่อง ทำให้เกิดความคล่องตัวของระบบระบายน้ำที่จะสามารถดึงน้ำจากทุ่งลงสู่ลำน้ำ และปริมาณฝนที่ยังตกลงมายังไม่มาก จะส่งผลให้น้ำไหลลงแม่น้ำโขงได้มากและเร็วขึ้นด้วย
 

ทางด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการบินสำรวจระดับน้ำจากสะพานเสรีประชาธิปไตยจะเห็นระดับน้ำลดลง และจะสังเกตเห็นจะเห็นน้ำอยู่ในทุ่ง ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำข้างละประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งน้ำส่วนนี้บางส่วนจะไหลกลับเข้ามาในแม่น้ำมูล แต่ลำเซบก และลำโดมใหญ่ที่มาบรรจบกับแม่น้ำมูลน้ำจะอยู่ในลำตลอดจนถึงโขงเจียม โดยสิ่งที่จะต้องเพิ่มขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำตรงปลายน้ำ ซึ่งกรมชลประทานจะได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก 100 เครื่อง เป็น 200 เครื่อง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการในช่วงเวลานี้ เพราะน้ำโขงยังมีระดับต่ำอยู่

 
 
พร้อมยืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ชาวอุบลราชธานี กลับเข้าสู่เคหะสถานบ้านเรือนได้เร็วกว่าที่คาดหมายไว้ ในส่วนผู้ประสบภัยที่กลับบ้านได้แล้วจะเร่งดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ดำเนินการร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
Previous Post
Next Post

post written by: