2.9.62

ด่วนที่สุด!! น้ำเขื่อนลำปาวล้นตลิ่ง เกินความจุแล้ว ประกาศเตือนปชช. เตรียมขนของขึ้นที่สูง
ด่วนที่สุด!! น้ำเขื่อนลำปาวล้นตลิ่ง เกินความจุแล้ว ประกาศเตือนปชช. เตรียมขนของขึ้นที่สูง


จากกรณีพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน อยู่ห่างประมาณ 260 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเมืองดองฮอย ประเทศเวียดนาม หรือที่ ละติจูด 18.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) ในระยะต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำเขื่อนลำปาวล้นตลิ่ง

ล่าสุดวันที่ 2 ก.ย.62 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ออกประกาศเรื่อง สถานการณ์น้ำลำปาวล้นตลิ่ง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำปาว ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันอันตราย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำเขื่อนลำปาวล้นตลิ่ง

โดยในประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 เป็นต้นมา จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ทำให้มีประมาณฝนมากกว่า 100 มม. ในทุกอำเภอ ก่อให้เกิดปริมาณน้ำท่วมขังและรอระบายลงลำน้ำปาวและแม่น้ำชีจำนวนมากนั้น


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำเขื่อนลำปาวล้นตลิ่ง
ปัจจุบัน (วันที่ 2 ก.ย. 62) ระดับน้ำลำน้ำปาว ที่สถานีวัดน้ำ E87 บริเวณสะพานกมลาไสย มีระดับ 8.60 เมตร ปริมาณน้ำผ่าน 310 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 26.78 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเกินระดับตลิ่งและความจุน้ำ (ความจุลำน้ำ 295 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่         ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำปาว ได้เตรียมขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์น้ำปาว บริเวณสถานีวัดน้ำ E87 รายชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน http://hydro-3.rid.go.th หัวข้อสภาพน้ำท่า
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว

Previous Post
Next Post

post written by: