25.9.62

ทบ.โร่แจง ซื้อเฮลิคอปเตอร์-จรวดโจมตี จากสหรัฐฯ ใช้งบแค่ 4.2 พันล้านทบ.โร่แจง ซื้อเฮลิคอปเตอร์-จรวดโจมตี จากสหรัฐฯ ใช้งบแค่ 4.2 พันล้าน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ ของ ทบ. เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2554 ได้กำหนดความต้องการขั้นต่ำไว้ จำนวน 31 เครื่อง ซึ่งในปีนั้นได้รับอนุมัติให้จัดหาเข้ามาประจำการเป็นลอตแรกก่อน จำนวน 8 เครื่อง สำหรับครั้งนี้จึงเป็นลอตที่สองตามแผนรวมของการจัดหา ซึ่งได้ขออนุมัติจัดหาอีกจำนวน 8 เครื่อง รวมระบบอาวุธ, เครื่องควบคุมการยิง, กล้องตรวจการณ์, ชิ้นส่วนควบคู่สำหรับซ่อมบำรุง, ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการส่งกำลัง (ASL) เป็นระยะเวลา 2 ปี, รวมถึงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน พร้อมด้วยเครื่องช่วยฝึก (Simulator) และหลักสูตรการฝึกอบรม ในวงเงิน 4,226 ล้านบาท

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า สำหรับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีสำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงหรือ Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้แจ้งต่อสภาคองเกรสว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธเบาแบบ AH-6i จำนวน 8 ลำพร้อมอาวุธ อะไหล่ และการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับกองทัพบกไทยในมูลค่าโครงการราว 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.2 หมื่นล้านบาท นั้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีจะมีการซื้อขายยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารให้กับประเทศอื่นส่วนมูลค่ายุทโธปกรณ์ที่สภาฯ สหรัฐ กำหนดกรอบอนุมัติไว้ จำนวนราว 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.2 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นลักษณะเปิดกรอบการจัดหาให้ไทยไว้แบบเต็มระบบโดยเฉพาะในเรื่องของระบบอาวุธแต่ในแผนการจัดหาครั้งนี้กองทัพบกไทยต้องการจัดหาใบแบบเฉพาะรายการตามความจำเป็นภายใต้วงเงินประมาน 4,226 ล้านบาทเท่านั้น

กรณีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-6i ระหว่างกองทัพบกไทย และสหรัฐอเมริกา จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคของทั้งสองประเทศในฐานะที่ไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง AH-6i เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กมีความคล่องตัวสูง สามารถทำภารกิจได้หลากหลายมิติ ทั้งการลาดตระเวน และสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ โดย AH-6i ที่ ทบ. ไทยจัดหาเป็นรุ่นที่พัฒนาขีดความสามารถ สอดรับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็น spec แบบ US Army ผลิตโดย Boeing โดยจะประจำการที่ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก (Aviation Regiment Aviation Center)

ข้อมูลข่าว :: https://www.matichon.co.th/politics/news_1686913
Previous Post
Next Post

post written by: