29.9.62

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ระยะเวลาจ่ายเงินสนับสนุน ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม2562 ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563


โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

      จากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดพิเศษที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 แล้ว ทำให้ธนาคารสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้านาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.3 ล้านราย วงเงินช่วยเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาท  ระยะเวลาจ่ายเงินสนับสนุน
ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม2562 ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563 

สงสัยสอบถามโดยตรง   หรือ ธกสใกล้บ้านท่าน

ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555


ตรวจสอบเงินเข้ายัง  https://www.khaoatsamart.com/2019/09/2-500_25.html
ข้อมูล/ภาพ https://www.baac.or.th
Previous Post
Next Post

post written by: