23.9.62

วันที่ 23 - 29 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีฝนลดลง และจะมีอากาศเย็น
วันที่ 23 - 29 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีฝนลดลง และจะมีอากาศเย็น

ในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.ย. สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตลอดช่วง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง   ในวันที่ 23 - 24 ก.ย. ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส และมีลมแรง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-25 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง และมีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีลมแรง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนมากทางตอนบนของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.


ข้อมูล  https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php 
Previous Post
Next Post

post written by: