25.9.62

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา 2 ล้านรายไร่ละ 500 บาท ทยอยเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ธ.ก.ส.เตรียมเงินช่วยเหลือชาวนา 2 ล้านรายไร่ละ 500 บาท ทยอยเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเเล้ว

ใครเข้าเช็คไม่ได้ หน้าจอสีดำ ระบบอาจล่มพยามเชคบ่อยๆเอานะครับเนื่องจากคนตรวจสอบจำนวนมากต่อวัน1.เข้าเว็บ    https://chongkho.inbaac.com

2.กรอกหมายเลขบัตรลงช่อง แล้วคลิก ค้นหา

3.ระบบจะแจ้งว่า สถานะ  โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว


สงสัยสอบถามโดยตรง   หรือ ธกสใกล้บ้านท่าน

ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555


รายละเอียดโครงการช่วยเหลือ


      ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดพิเศษที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 แล้ว ทำให้ธนาคารสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้านาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.3 ล้านราย วงเงินช่วยเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาท


        สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินอุดหนุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรล็อตแรก 2 ล้านราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ปี 62/63 ช่วยค่าปลูกโดยวันนี้รายชื่อเกษตรกรทั้งหมดจะส่งถึง ธ.ก.ส. และจะประสานกับกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะเชื่อมระบบแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า และทันทีที่เชื่อมระบบแล้วไม่เกิน 3 วัน เงินเข้าในบัญชีของเกษตรกรแน่นอน ส่วนมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม มียอดขอสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 0%ในปีแรก และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 5% มาแล้วกว่า 100,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 800 ล้านบาท


        นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2562/63 ให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 3 วัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินชดเชยต้นทุน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินตั้งไว้ 25,000 ล้านบาทที่มาข่าว https://workpointnews.com
Previous Post
Next Post

post written by: