19.9.62

ธ.ก.ส.เตรียมเงินช่วยเหลือชาวนา 2 ล้านรายไร่ละ 500 บาท ทยอยเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเเล้ว


ธ.ก.ส.เตรียมเงินช่วยเหลือชาวนา 2 ล้านรายไร่ละ 500 บาท ทยอยเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเเล้ว

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์   https://chongkho.inbaac.com

 ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์   https://chongkho.inbaac.com


ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดพิเศษที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 แล้ว ทำให้ธนาคารสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้านาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.3 ล้านราย วงเงินช่วยเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาท

https://cal-leasing.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B/


สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินอุดหนุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรล็อตแรก 2 ล้านราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ปี 62/63 ช่วยค่าปลูกโดยวันนี้รายชื่อเกษตรกรทั้งหมดจะส่งถึง ธ.ก.ส. และจะประสานกับกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะเชื่อมระบบแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า และทันทีที่เชื่อมระบบแล้วไม่เกิน 3 วัน เงินเข้าในบัญชีของเกษตรกรแน่นอน ส่วนมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม มียอดขอสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 0%ในปีแรก และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 5% มาแล้วกว่า 100,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 800 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2562/63 ให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 3 วัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินชดเชยต้นทุน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินตั้งไว้ 25,000 ล้านบาท.
ที่มาข่าว ธกส.
Previous Post
Next Post

post written by: