10.9.62

สรุปสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ร้อยเอ็ด 16 อำเภอ เสียชีวิต 5 ราย ไร่เสียหายกว่า 700,000 ไร่ 170,000 ครัวเรือนยังเดือดร้อนสรุปสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ร้อยเอ็ด 16 อำเภอ เสียชีวิต 5 ราย ไร่เสียหายกว่า 700,000 ไร่ 170,000 ครัวเรือนยังเดือดร้อนเมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยในปี 2562

 
โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจำนวน 16 อำเภอ 156 ตำบล 1, 905 หมู่บ้าน 176,763 ครัวเรือน มีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมวยวดี ทุ่งเขาหลวง และอาจสามารถ มีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 762,489 ไร่ นาข้าว 755,998 ไร่พืชสวน 2,250 ไร่ พืชไร่ 4 ,750 ไร่ บ่อกุ้ง 31 ไร่ บ่อปลา 456 บ่ ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจำนวน 1,692 หลัง โรงเรียน 190 แห่ง สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย 12 แห่งสะพาน 13 แห่ง คอสะพาน 5 แห่งฝาย 10 แห่งวัด 21 แห่ง สถานที่ราชการ 12 แห่ง คอกสัตว์ 50 แห่ง ยุ้งข้าว 93 แห่ง มีถนนที่มีน้ำท่วมขัง 29 จุดสามารถสัญจรได้ 14 จุด ไม่สามารถสัญจรได้ 15 จุด ขาด 5 จุด มีผู้เสียชีวิต 5 ราย 
 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานอาหารและน้ำดื่มพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน 3,308 ชุด พร้อมได้ขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 2 จุดคือโรงครัวพระราชทาน มทบ. 27 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลนางามอำเภอเสลภูมิ โรงครัวพระราชทาน ร. 16 พัน 1 ที่ อบต.นาเลิง อำเภอเสลภูมิ

 


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดให้วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอธวัชบุรีจำนวน 700 ถุง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 พร้อมด้วยนายสมาชิกวุฒิสภา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง นายตวง อันทะไชย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 1000 ถุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ฝากความห่วงใย และเป็นกำลังใจ ถึงชาวร้อยเอ็ดที่กำลังประสบปัญหา ทั้งภัยแล้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา อุทกภัย ทุกภาคส่วนได้บูรณาการ เพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และขอร้องสื่อโซเชียลในการรายงาน ภาพ ข่าว ให้มีความเป็นจริงมากที่สุด ไม่ควรนำภาพเก่ามารายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสน ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

ข่าว/ภาพ คุณวิเศษ นันทะศรี
Previous Post
Next Post

post written by: