22.8.62

ปีนี้ข้าวสาร-ข้าวเหนียวนึ่ง ราคาแพงลิ้ว พุ่งโลละ 40 บาท

ข้าวสาร-ข้าวเหนียวนึ่ง ราคาแพง พุ่งโลละ 40 บาท

            สถานการณ์ข้าวที่มีราคาแพงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะข้าวเหนียวสาร และ ข้าวเหนียวนึ่ง ที่ชาวภาคอีสานและชาวเหนือล้านนา นิยมบริโภคกัน จากเดิมข้าวสารเหนียว กระสอบ 45 กิโลกรัม ราคา 1,500-1,600 บาท หรือลิตรละ 20-26 บาท ข้าวเหนียวนึ่งสุก ราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข้าวสาร เหนียว

หลังจากที่ทางภาคอีสาน และภาคเหนือประสบภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปี-นาปรัง ได้รับความเสียหาย ทำให้ราคาข้าวจ้าวและข้าวเหนียวพุ่งสูงขึ้น ทางเจ้าของโกดังมีการปรับราคาขึ้นแทบทุกวัน จนปัจจุบันนี้ข้าวสารจ้าวขยับขึ้นในราคากระสอบละ 1,600 บาท

ส่วนข้าวสารเหนียวอยู่ในราคา กระสอบละ 2,200 บาท หรือ ลิตรละ 25-27 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว) ราคาข้าวเหนียวนึ่ง กิโลกรัมละ 32-40 บาท
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
            อย่างไรก็ตามข้าวสารเหนียว 1 กระสอบ น้ำหนัก 45 กิโลกรัม มี 60 ลิตร เมื่อข้าวสารเหนียว 1 ลิตร (8.5 ขีด ) ราคาลิตรละ 35-37 บาท เมื่อเป็นข้าวเหนียวนึ่งมีน้ำหนักเพิ่มเป็น 1.2 ก.ก. ราคากิโลกรัมละราว 40 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว ฉะนั้นในฤดูกาลทำนาปีปีนี้ชาวชนบทกำลังเร่งปลูกข้าวทำนากัน ถึงแม้จะไม่ปลูกข้าวเป็นอาชีพ จะปลูกเพื่อไว้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องข้าวราคาแพงกัน
Previous Post
Next Post

post written by: