18.7.62

ชาวนาร้อยเอ็ดหวั่นภัยแล้ง ทุ่งกุลาร้องไห้ขาดน้ำ ข้าวกำลังยืนต้นตาย



ชาวนาร้อยเอ็ดหวั่นภัยแล้ง ทุ่งกุลาร้องไห้ขาดน้ำ ข้าวกำลังยืนต้นตาย

พื้นที่ทำนาในทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กำลังเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง เพราะฝนที่ตกลงมาน้อย แล้วยังทิ้งช่วงนาน ทำให้ข้าวในนาขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ดินแตกระแหง กำลังยืนต้นตาย



พื้นที่ทำนาในทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กำลังเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง เพราะฝนที่ตกลงมาน้อย แล้วยังทิ้งช่วงนาน ทำให้ข้าวในนาขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ดินแตกระแหง กำลังยืนต้นตาย






เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่นากว่า 1,0000 ไร่ ในตำบลทุ่งหลวง และอีกหลายตำบล กำลังเผชิญภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อย ประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานในขณะนี้ ทำให้ข้าวในนาขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ดินแตกระแหง กำลังยืนต้นตาย น้ำในคลองส่งน้ำที่ขุดเอาไว้ตามโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อระบายน้ำเข้าออก ก็แห้งขอด

นายสุบัน งามชื่น อายุ 59 ปี ชาวบ้านตาหยวก ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ซึ่งทำนา 25 ไร่ กล่าวว่า ขณะนี้ ข้าวในนาของตนแห้งตายแล้วประมาณ 70-80% หากฝนไม่ตกในอีก 10 วันข้างหน้า ข้าวในบริเวณนี้ก็คงตายทั้งหมด จากปีก่อนทำนาได้ข้าว 5 ตัน ปีที่แล้วก็ประสบภัยแล้ง ได้ข้าวเพียง 2 ตัน ปีนี้ยิ่งจะแย่กว่าเดิมอีก ก็คงแก้อะไรไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากข้าวตายหมด แล้วเกิดฝนตกลงมามีน้ำมากพอ ก็จะไถทิ้งแล้วปรับการทำนาเป็นนาตมแทน ก็คงพอมีเวลาทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว.
Previous Post
Next Post

post written by: