4.4.62

เกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อที่จะนำผักอินทรีย์สดๆ             ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ORGANIC FRESH ผู้ผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์ จากแหล่งที่มาที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง เรามีผลิตภัณฑ์ออร์กานิคทั้งผักไทยสวนครัวและผักสลัดที่วางจำหน่ายหลากหลายชนิด เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ภายใต้ตราสินค้า “Organic Fresh” ซึ่งปลูกเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆที่มีใบรับรอง เป็นเวลาหลายปีที่ทางเราร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อที่จะนำผักอินทรีย์สดๆ ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยมาถึงมือคุณแล้ววันนี้ผักออแกนิก คืออะไร? + ประโยชน์ของผักออกแกนิก ที่มีต่อสุขภาพ

        ผักออแกนิก (Organic) หรือที่บางคนจะสะกดด้วยคำว่า ผักออแกนิค, ผักออร์แกนิก, หรือว่าผักออร์แกนิค) ซึ่งมันก็เป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ลักษณะเด่นก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย เหมือนกับเติบโตขึ้นมาจากธรรมชาติ ผู้ที่ปลูกผักออแกนิกนี้ จะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ตั้งแต่ การใช้ปุ๋ยธรรมชาติในดิน มีการบำรุงรักษาดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้พืชออแกนิก เจริญเติบโตขึ้นมาให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด และเพราะต้องการความเอาใจใส่แบบนี้นี่เอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปลูกสูง เพราะต้องใช้เวลาเพาะปลูกนาน เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีเร่งให้มันโตเร็ว เมื่อผักออแกนิกนี้วางขายในตลาด ก็จะมีราคาแพง เพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าพืชผักทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาปรับสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียน บางแห่งที่มีการปลูกผักออแกนิกถึงกับต้องกางมุ้งปลูกคอยประคบประหงม เหมือนลูกกันเลยทีเดียว แต่ไม่ว่าสวนไหน จะปลูกด้วยวิธีใดก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่มีการใช้สารเคมีระหว่างนั้นเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูพืชอย่างหนอนและแมลงเข้ามารบกวนบ้าง ก็จะใช้ได้เพียง ยากับจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ จึงจะถือว่าเป็น “ผักออแกนิก” อย่างแท้จริง

ผักออแกนิก ผักไฮโดรโปนิกส์ และผักปลอดสารเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

           ผักออแกนิก คือผักที่เจริญเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีใดๆ แต่ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) นั้น เป็นผักที่เจริญเติบโตมาได้โดยไม่ต้องใช้ดิน คือใช้เฉพาะน้ำ และเติบโตมาด้วยสารอาหารที่สกัดมาจากสารเคมีอีกที ซึ่งหมายความว่าผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ผักออแกนิกไร้สารเคมีอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผักชนิดนี้เป็นการประยุกต์การปลูกผักที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกให้มาก อย่างเช่นในตัวเมืองใหญ่ๆ เมื่อไม่ต้องการแร่ธาตุจากดินเพื่อให้ผักเจริญเติบโต ก็ต้องการแร่ธาตุซึ่งมีปนมากับในน้ำ ซึ่งเป็นสารเคมีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การที่ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือว่าผักไร้ดินพวกนี้ได้รับความนิยมจากคนในเมืองก็เพราะมันดูสะอาด แล้วก็มีราคาไม่แพงจนรับไม่ได้ส่วนผักปลอดสารก็คือผักที่มีการใช้สารเคมีช่วยให้เจริญเติบโต รวมถึงการกำจัดศัตรูพืชในระหว่างการเพาะปลูก จนกระทั่งใกล้เวลาเก็บเกี่ยว และจะมีการเว้นวรรคการใช้สารเคมี ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้น ก็แล้วแต่เกษตรกรผู้เพาะปลูกจะเป็นผู้กำหนดเอง สรุปแบบง่ายๆ ก็คือ ผักปลอดสารที่ฟังดูดี เหมือนไม่ใช้สารใดๆ มาช่วยเพื่อทำการเพาะปลูกเลย ที่แท้ก็เป็นผักปลอดสารแค่ในช่วงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น แต่ไม่ได้ปลอดสารในระหว่างการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นผักปลอดสารก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับผักที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเลยดูอย่างไรว่าผักชนิดไหนเป็นผักออแกนิก ผักปลอดสาร หรือผักไฮโดรโปนิกส์

          จริงดูที่ว่าการดูแค่ลักษณะภายนอก จะไม่มีทางรู้เลยว่าผักชนิดไหนเป็นผักที่ได้มาจากการปลูกแบบออแกนิก ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือว่าผักปลอดสาร แต่เราก็สามารถสังเกตได้จากเครื่องหมาย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. และเราแนะนำผลิตภัณฑ์ของ ORGANIC FRESH ผู้ผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์ จากแหล่งที่มาที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง ฉลาก “Organic Thailand” รับรองความปลอดภัย และมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำในประเทศ

Previous Post
Next Post

post written by: