31.1.62

KBank ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 มุ่งเป็น Cognitive Banking, เตรียมเปิด API ให้ใช้งานKBank ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 มุ่งเป็น Cognitive Banking, เตรียมเปิด API ให้ใช้งาน
ธนาคารกสิกรไทย แถลงวิสัยทัศน์ประจำปี 2019 โดยมีกรรมการผู้จัดการ 4 ราย และ "กระทิง" เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KBTG ร่วมแถลงข่าว เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีมีดังนี้

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่าธนาคารจะเน้นการนำเทคโนโลยี Data Analytics มาใช้งานให้มากขึ้น เข้าถึงบริการต่างๆ โดยไม่ต้องไปสาขา เช่น การใช้ระบบสแกนหน้าเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์, การจ่ายเงินด้วยเสียงพูดหรือใบหน้า, การให้กู้ขนาดเล็ก (microfinance) โดยอิงจากพฤติกรรมการเงินของลูกค้านอกจากนี้ การทำเทคโนโลยีมาใช้งานช่วยลดต้นทุนของธนาคารให้ต่ำลง เพื่อให้ราคาค่าบริการที่ส่งต่อไปยังลูกค้าลดลงด้วยในภาพรวม

No Description

"กระทิง" นายเรืองโรจน์ พูนผล ในฐานะประธาน KBTG คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง ประกาศวิสัยทัศน์ว่าธนาคารต้องก้าวไปสู่ Cognitive Banking ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
  • บริการที่ฉลาด รู้ใจ (highly intelligence)
  • บริการที่ปรับตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า (highly adaptive)
  • เข้าใจลูกค้าแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง (highly personalized)
       แนวทางของ KBTG ในปีนี้จะสร้างพันธมิตรกับองค์กรภายนอกมากขึ้น ผ่านการเปิด Open Banking API, K PLUS Business Platform และร่วมมือกับสตาร์ตอัพผ่าน Innovation Sandbox เพื่อทดลองไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

      เขาเล่าว่าจะนำประสบการณ์จากแวดวงสตาร์ตอัพ เข้ามาช่วยปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เคลื่อนตัวเร็วขึ้น ที่ผ่านมา KBTG นำแนวคิด agile มาใช้งานอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการจะปรับให้รอบของนวัตกรรมรวดเร็วกว่าปัจจุบันอีก

        ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร ที่เคยเผชิญปัญหาระบบล่มอยู่บ้างในปี 2018 ก็ต้องปรับปรุงโดยเพิ่มศักยภาพ (capacity) โดยจะปรับเพิ่มตลอดเวลานายเรืองโรจน์ ยังประกาศเป้าหมายของ KBTG ว่าต้องการเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2021 โดยจะเปรียบเทียบตัวเองกับบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ แทนการเทียบกับธนาคารด้วยกันแล้วเขาระบุว่าธนาคารต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งการต่อสู้ในประเทศไทย เราสามารถสู้ได้ แต่ธนาคารเองก็ต้องพัฒนาตัวให้ออกไปต่อสู้นอกบ้านได้ด้วย ปัจจุบันกลุ่มบริษัท KBTG มีพนักงานประมาณ 1,200 คน และปีนี้มีแผนจะรับเพิ่มอีก 350 คนเพื่อรองรับการขยายตัวในระยะถัดไป

รับลงบทความรีวิว ทำสื่อออนไลน์
เว็บไซต์-แฟนเพจ-กราฟิก-สอนออนไลน์ -ฝากลงบทความ
ติดต่อฝ่ายขาย
dooideas.com@gmail.com
Previous Post
Next Post

post written by: