31.12.61

อัตราการจ้างงานผู้จบใหม่ สายไหนสตาร์ทแพงสุดสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เผยผลสำรวจ เรทเงินเดือนเด็กจบใหม่ และสวัสดิการ ปี 2560/2561/ส่วนปี2562จะเป็นอย่างไรค่อยมาอัพเดทกัน เก็บข้อมูลจาก 239 บริษัทใน 14 กลุ่มธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาฯ พาณิชยกรรม ยานยนต์และของใช้

พบว่าอัตราเงินเดือนสตาร์ทของผู้จบการศึกษาใหม่ ไม่รวมค่าตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ตั้งแต่ระดับปวช. ถึงปริญญาโท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงช้า และช่องว่างของฐานเงินเดือนแคบลง แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เงินเดือนแรกเข้าทำงานของปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม บัญชีและสังคมศาสตร์ กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับสาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในปริญญาโท

ขณะที่ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์ กลับพบว่ามีอัตราเงินเดือนลดลงที่ -1.39% ต่อปี สะท้อนถึงการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับทักษะและประสบการณ์มากกว่าวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้จบใหม่ในยุค Digital Disruption
หากมองถึงอัตราการจ้างงานผู้จบใหม่ ปี 61 ระดับ ปวช. และปวส. พบว่า สายเทคนิคระดับ ปวช. มีอัตราการจ้างงานเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 10,000 บาทต่อเดือน ขณะ ปวส. มีอัตราเฉลี่ยต่อเดือนที่ 11,100 บาท ด้านสายพาณิชย์ ปวช. สตาร์ทเฉลี่ยเดือนละ 9,800 บาท ส่วน ปวส. สตาร์ทที่ 11,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นอัตราคงที่มาจากปีก่อน

ส่วนเรทการจ้างงานผู้จบใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปี 61 พบว่า
ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีอัตราเฉลี่ยคงที่จากปีก่อน ที่ 15,000 บาท ขณะปริญญาโท ลดลงจากปี60 ที่ระดับ 18,000 บาท เหลือ 17,000 บาทต่อเดือน

สาขาวิชาบัญชี ปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน (ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราเฉลี่ย 15,500 บาท) ส่วนปริญญาโทปีนี้อยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน (ลดลงจากปีก่อนในอัตราเฉลี่ย 18,750 บาท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราเฉลี่ย 10,500 บาท) ด้านปริญญาโทลดลงเหลือ 17,000 บาทต่อเดือน (จากปีก่อน 18,000 บาท)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีลดลงเหลือ 16,000 บาทต่อเดือน (จากปีก่อน 16,500 บาท) ขณะที่ปริญญาโทปีนี้มีอัตราคงที่ในระดับ 20,000 บาทต่อเดือน

สาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีมีอัตราลดลงอยู่ที่ 16,000 บาทต่อเดือน (ปีก่อนอยู่ที่ 17,000 บาท) ส่วนปริญญาโท คงที่ในระดับ 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่มีเรทสตาร์ทของเงินเดือนสูงสุด โดยปริญญาตรีมีอัตราคงที่จากปีก่อนคือเดือนละ 18,000 บาท ด้านปริญญาโทมีอัตราลดลงจากปี 60 ที่ 22,000 บาท เหลือ 20,000 บาทต่อเดือน
Previous Post
Next Post

post written by: