27.12.61

ราชกิจจาฯ ปรับขึ้นค่าจ้าง 345-825 บาท 19 อาชีพ เริ่มปีใหม่ เป็นต้นไป!
      ราชกิจจาฯขึ้นค่าจ้าง–26ธ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกลกลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รวม19อาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ทั้งนี้คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่20มีมติในวันที่17ตุลาคม2561ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว19อาชีพโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เป็นต้นไปได้แก่

1.สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ440บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ585บาท

2.สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ465บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ560บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ650บาท

3.สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ490บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ585บาท

4.สาขาอาชีพช่างเย็บระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ345บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ410บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550บาท

5.สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ(ประดับอัญมณี)ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ440บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ605บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ825บาท

6.สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ370บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ425บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ480บาท

7.สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ355บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ410บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ465บาท

8.สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือนระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ385บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ495บาท

9.สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ
1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ375บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ440บาท

10.สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ490บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ585บาท

11.สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400บาทระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ490บาทและระดับ3เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ585บาท

12.สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ460บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550บาท

13.สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน10ตันระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ475บาท

14.สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ385บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ465บาท

15.สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ375บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ455บาท

16.สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ350บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ380บาท

17.สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ395บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ455บาท

18.สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ365บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ450บาท

19.สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ1เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ375บาทและระดับ2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ415บาท


ประกาศณวันที่14พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๑
จรินทร์จักกะพากปลัดกระทรวงแรงงานปะธานกรรมการค่าจ้าง
Previous Post
Next Post

post written by: