5.12.61

คน 11 ประเภทนี้ ห้ามคบ ห้ามช่วยเหลือ รีบถอยให้ห่าง


คน 11 ประเภทนี้ ห้ามคบ ห้ามช่วยเหลือ รีบถอยให้ห่าง

1. คนอกตัญญูไม่รู้คุณ ใครมีบุญคุณจำไม่ได้ แต่ใครติดหนี้บุญคุณ ทวงไม่เลิก
2. คนที่เห็นแก่เงิน เมินคุณธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์ ซื้อได้ด้วยเงิน
3. คนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนเอง ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองบรรลุจุดหมาย
4. คนที่ต่อหน้าพูดดี ลับหลังลอบกัด ไม่มีความซื่อตรงต่อคำพูด พูโแล้วคืนคำ
5. คนที่เมื่อมีผมประโยชน์มาล่อ ก็ทำตัวดีเข้าหา เมือหมดผลประโยชน์ก็ทำเป็นเมิน
6. คนที่ไม่รักษาสัญญา ทำตัวน่าสงสารเวลาขอความช่วยเหลือ พอได้ดีแล้วหมิ่นแคลน
7. คนที่ทำเรื่องเล็กไม่เป็น แต่อยากทำเรื่องใหญ่ และ ชอบสร้างปัญหาอยู่เรื่อยไป
8. คนที่ฝากความหวังไว้กับคนอื่น แต่ไม่คิดจะพึ่งพาตนเอง
9. คนที่เคยช่วยเหลือแล้ว ไม่รู้จักตอบแทน หรือเรียกอีกอย่างว่า คนเนรคุณ
10. คนที่มั่งมี แล้วยังทำเป็นยากจน ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่เรื่อยๆ
11. คนที่ไม่มีความรู้สึกขอบคุณ ถือว่าทุกสิ่งที่คนอื่นทำให้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำ

คนประเภทนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่หากคุณมีคนแบบนี้อยู่รอบข้างเยอะๆละก็ ชีวิตคุณลำบากแน่นอน เพราะนอกจากพวกเขาจะไม่สร้างประโยชน์อันใดแล้ว เขายังคอยแต่จ้องจะตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่นๆ
Previous Post
Next Post

post written by: