3.11.61

เรียนสายอาชีพดีต่อใจให้โอกาสสู่ความสำเร็จ


       ต่อไปค่านิยมที่ว่าเรียนจบสายสามัญคือความภาคภูมิใจ ได้ใบปริญญาต่อไปได้เป็นเจ้าคนนายคน อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะในปัจจุบัน trend การศึกษาในสายอาชีพกำลังมาแรงแซงทางโค้ง จากตัวเลขบัณฑิตล้นงาน เพราะขาดทักษะเฉพาะทาง เรียนจบมาไม่ตรงคุณสมบัติที่ภาคธุรกิจต้องการ ประกอบกับความขาดแคลนของตลาดแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทำให้ต้องหันกลับมาพิจารณากันว่า ค่านิยมด้านการศึกษาของบ้านเรากำลังมุ่งไปถูกทิศทางหรือไม่          ด้วยภาพลักษณ์แบบเดิม ๆ ของการเรียนสายอาชีพ ที่ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกรองของเด็กที่มีผลการเรียนระดับปานกลางถึงผลการเรียนอ่อนด้อย บวกกับภาพของนักเรียนนักเลง อาชีวะยกพวกตีกัน (ทั้งที่จริงแล้วเป็นส่วนน้อยของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพทั้งหมด) รวมไปถึงความเข้าใจอันน้อยนิดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสายอาชีพของคนส่วนใหญ่ ล้วนส่งผลให้การเลือกเรียนสายอาชีพในบ้านเราไม่ปังเท่าที่ควร จะพาไปพบกับมุมมองใหม่ ๆ ของการเรียนสายอาชีพว่าดีต่อใจอย่างไร และให้อะไรมากกว่าที่คิดกันบ้าง

1. เรียนสายอาชีพ…ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ มีรายได้ระหว่างเรียน
          นอกจากการเรียนทฤษฎีแล้ว หลักสูตรสายอาชีพยังเน้นการลงมือภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทุกหลักสูตรมีการฝึกงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริง ฝึกใช้อุปกรณ์ เรียนรู้กระบวนการในสายอาชีพนั้น ๆ เป็นประสบการณ์ตรงจากหน้างาน เรียกว่าได้ทั้งความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงาน และยังสามารถหารายได้ด้วยตัวเองจากงานพิเศษ part time ได้อีกทางหนึ่ง

2. ได้ทักษะวิชาชีพติดตัว
          การได้มีโอกาสฝึกงานระหว่างเรียนสายอาชีพให้อะไรมากกว่าการเรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว เพราะการฝึกฝนปฏิบัติงานเป็นประจำย่อมทำให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อศึกษาจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพก็สามารถใช้เป็นใบเบิกทางสมัครงานได้เลย มีงานรองรับอยู่เพียบ บางคนก็ไม่ต้องหางานให้เหนื่อย เพราะมีคนมาจองตัวให้ทำงานด้วยทันที ไม่มีฟีลเตะฝุ่นกลัวตกงาน แถมต่อไปเมื่อสั่งสมประสบการณ์ได้พอตัว ก็ยังสามารถหาช่องทางสร้างกิจการเป็นของตนเองได้อีกด้วย

3. ได้เลือกเรียนหลากหลาย
          น้อยคนมากที่จะรู้ว่า ที่จริงแล้วหลักสูตรสายอาชีพมีให้เลือกเรียนหลากหลายแขนง แถมแต่ละสาขาก็น่าสนใจ เลือกเรียนไปแล้วมีตำแหน่งงานรออยู่ชัวร์ ๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง หรือจะเลือกเรียนสาขาที่ตลาดแรงงานขาดแคลนก็ดีต่ออนาคตไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างยนต์ การบัญชี ช่างกลโรงงาน การตลาด ช่างไฟฟ้า ฯลฯ ตรงโจทย์ความต้องการ ผู้ประกอบการต้องไม่มองข้ามอย่างแน่นอน

4. ได้รับความนิยมจากตลาดแรงงาน
          ตำแหน่งงานในปัจจุบันกำลังขาดแคลนช่างฝีมือและบุคลากรวิชาชีพทักษะเฉพาะอยู่เป็นจำนวนมาก บางครั้งคนเรียนจบสายสามัญมา แม้จะมีปริญญาตรงกับสายงาน แต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานจริง คนจบสายอาชีพจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่า เรียกได้ว่าครบเครื่อง มีความพร้อมมากกว่า จ้างเข้ามาทำงานก็ไม่ต้องเสียเวลาฝึกงานนาน พร้อมทำงานได้ทันที และถ้ายิ่งจบสายอาชีพมาพร้อมกับมีทักษะด้านภาษาที่ 2 หรือ 3 ยังสามารถโกอินเตอร์ไปทำงานกับบริษัทต่างชาติ การันตีว่ารายได้สูงไม่น้อยหน้าใคร แถมท้ายอีกนิดกับแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ค่าจ้างระดับวุฒิ ปวช. ปวส. อาจตีเสมอหรือสูงกว่าวุฒิปริญญาตรีก็เป็นได้ ที่มีกระแสเช่นนี้ก็เพราะตลาดแรงงานต้องการแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าใบปริญญานั่นเอง

5. ได้โอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
          ใครบอกว่าเรียนสายอาชีพแล้วจะมีวุฒิแค่ ปวช. ปวส. คงต้องอัพเดทข้อมูลใหม่ เพราะหลายๆ สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน หันมารับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีกันมากขึ้น โดยเปิดหลักสูตรพิเศษน่าสนใจ อย่างเรียน ปวส. 2 ปี + หลักสูตรต่อเนื่อง ป.ตรี อีก 2 ปี สนับสนุนให้เด็กสายอาชีพได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น สานฝันคว้าใบปริญญามาให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจต่อไป

6. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          ด้วยกระแสของตลาดแรงงานที่ต้องการวิชาชีพเฉพาะด้านมาเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตก้าวหน้า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงให้การสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพกันถ้วนหน้า ให้สอดรับกับความต้องการแรงงานด้านนี้ จูงใจนักเรียนนักศึกษาให้หันมาสนใจเลือกเรียนสายอาชีพ ทั้งให้ทุนการศึกษา และตำแหน่งงานดี ๆ หลังจบการศึกษา ที่ไม่ได้หากันง่าย ๆ

7. ได้ทำอะไรตอบแทนสังคม
          อีกแง่มุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับสิ่งดี ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้ทำให้สังคม คือ กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ทั้งช่วยเหลือบริการประชาชน ซ่อมรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์-ปีใหม่ ช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมบ้านเรือน- เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดอุทกภัย ฯลฯ โดยอาศัยความรู้และทักษะวิชาชีพที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือแม้แต่เป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขันด้านทักษะและนวัตกรรม จนคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีดีไม่น้อยไปกว่านักเรียนนักศึกษาสายสามัญเช่นกัน

          เห็นข้อดีกันขนาดนี้ คงต้องลองคิดใหม่และเปิดใจให้กับการศึกษาสายอาชีพกันมากขึ้นแล้ว นับเป็นจุดเริ่มต้นดี ๆ ของการสร้างคน สร้างงาน สร้างกำลังสำคัญที่จะมาเป็นฟันเฟืองพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศกันต่อไป เรียนสายอาชีพ…ให้อะไรและดีต่อใจมากกว่าที่คิด เรียนจบ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญา แถมจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน
Previous Post
Next Post

post written by: