2.11.61

สาเหตุที่ทำให้จนต้องเป็นหนี้ตั้งตัวไม่ได้เพราะอะไร


       จากสาเหตุที่ทำให้จนต้องเป็นหนี้ตั้งตัวไม่ได้เพราะอะไร การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ ถึงแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่มีหนี้ ก็ยังเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม แต่การเป็นหนี้สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้ ร่ำรวยได้ต้องรู้จักการวางแผนการเงินที่ดี เรียนรู้วิธีการบริหารเงิน ศึกษาหาความรู้เพื่อหาช่องทางหาเงินในทุกรูปแบบ แต่คนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุการเป็นหนี้ทำให้จนลงมีดังนี้


1.ขอสินเชื่อแบบอนุมัติง่ายจ่ายเงินเร็ว

ต่อเนื่องจากการเป็นหนี้บัตรเครดิต เมื่อหาเงินมาใช้หนี้ไม่ตรงเวลา ผิดเงื่อนไข ก็ต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ หรือบริษัทต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาการเงินกู้กันต่อไป คือ สินเชื่อแบบอนุมุติง่ายจ่ายเงินเร็ว แบบไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ยุ่งยาก ได้เงินสดเงินก้อนไปใช้ ซึ่งแน่นอนก็จะเป็นหนี้ทันทีทันตาเห็น และคนส่วนใหญ่ไม่คิดเรื่องหนี้ในอนาคต ขอให้ได้เงินไปใช้แก้ขัดไปก่อน หรือ นำไปลงทุนทำธุรกิจ เมื่องบการลงทุนมีปัญหา หากหาเงินมาใช้ไม่ตรงตามเงื่อนไข ผิดกติกา ก็ย่อมสร้างภาระที่หนักตามมา

2.ขาดความรู้ความเข้าใจการวางแผนสำรองเงินฉุกเฉินล่วงหน้า

เรื่องเงินๆทองๆต้องรู้จักวางแผนให้ดี และต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ สำรองเงินไว้ใช้ล่วงหน้ายามฉุกเฉิน โดยการทำประกันแบบต่างๆ เช่นประกันชีวิต หากมีรถ มีบ้าน ก็ต้องทำประกันในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิด การทำประกันสำหรับผู้เอาประกัน ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ ย่อมรับเงื่อนไขถึงความเป็นไปได้

3.จ่ายค่าประกันมากกว่ารายได้

ปัญหาการเงิน จากข้อ 4 วางแผนการเงินสำรองล่วงหน้าในอนาคต เป็นเรื่องที่วิเศษสุดหากทำได้จะอุ่นใจมากในชีวิตเรา หากนำเงินมาจ่ายค่าประกันหรือทำประกันหลายตัว ก็ต้องหาเงินค่าส่งประกันให้ทันทุกตัว ตามกรมประทันตามเงื่อนไข ซึ่งก็จะเป็นภาระหนักเช่นกัน การเลือกการทำประกันทุกชนิด ควรศึกษาให้เหมาะสมที่สุดเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวเรา ไม่สร้างภาระในอนาคต

4.มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเสมอ

รายรับที่ได้จากการทำงาน หาเงินเลี้ยงชีพ หรือการลงทุนทำธุรกิจทุกรูปแบบเป็นการสร้างรายได้ แต่ถ้าหากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเสมอ ก็ย่อมเกิดขาดสภาพคล่องทางการเงิน ถึงแม้จะมีรายได้หลายช่องทางแต่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ต้องใช้เวลากว่าจะได้สิ่งที่ตอบแทนคุ้มค่า ดังนั้น ควรตรวจสภาพการเงินของคุณด้วยการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการเงินไม่ให้รั้วไหล ส่วนไหนควรตัดทิ้ง ส่วนไหนควรทำต่อ โฟกัสเรื่องความสำคัญอย่างที่สุด

5.ใช้บัตรเครดิตเกินรายได้ของตนเอง

การมีบัตรเครดิตข้อดีช่วยให้ชีวิตการใช้เงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ก็มีข้อเสียติดตามมาด้วย ซึ่งต้องหาเงินมาจ่ายเมื่อครบกำหนดชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้จ่ายมากกว่ารายรับ ก็มีโอกาสที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างแน่นอน หนี้จากบัตรเครดิต เกิดจากการกู้เงิน นำเงินไปใช้ในอนาคตก่อนล่วงหน้า โดยมีวงเงินจากบัตรเครดิต ประมาณ 40000 บาท ข้อนี้สำคัญที่สุด คนส่วนใหญ่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตกันเยอะ ในขณะที่รายรับน้อยร่ายจ่ายเพิ่มขึ้น โอกาสหาเงินมาใช้หนี้ก็เป็นไปได้ยาก
Previous Post
Next Post

post written by: