7.8.61

10เทรนด์อาชีพที่จะมาแรงในปี2020


     10เทรนด์อาชีพที่จะมาแรงในปี2020 ถ้าเรารู้อนาคต คงจะดี ถ้าเรารู้ว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้า อาชีพไหนจะมาแรง มีอนาคตในการทำงาน เพราะ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากจะดูที่ความชอบความถนัดของเราแล้ว อีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ก็คือ “จบไปแล้วจะมีงานทำไหม?”

1) อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอาชีพมาแรง เห็นได้จากยุคดิจิทัลที่เป็นอยู่นี้ สิ่งสำคัญที่ธุรกิจขาดไม่ได้ ก็คือ ‘ข้อมูล’ หลังๆ มาเราจะได้ยินคำว่า ‘Big Data’ บ่อยขึ้น ซึ่งถูกจัดอยู่ในหลักสูตรการเรียน ของบางมหาวิทยาลัยไปแล้ว
2) นักจิตวิทยาบำบัด
3) นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์
4) วิศวกรคอมพิวเตอร์
5) สัตวแพทย์
6) วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7) อาชีพสายสุขภาพ
8) นักบริหาร
9) นักการเงิน และ
10) ผู้ประกอบการ

จะเห็นว่าเทรนด์อาชีพ มีแนวโน้มจะเกี่ยว กับด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา งานวิจัย รวมถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ซึ่งจากการคาดการณ์ในอนาคต เทคโนโลยี จะผนวกเข้ากับชีวิตประจำวันของเรา และเข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้น อีกทั้งยังทำให้ ผู้ที่มีสายอาชีพ แยกไปทางสายธุรกิจ เช่น การบริหาร การเงิน หรือ ธุรกิจส่วนตัว มีเส้นทางของตนเอง โดดเด่นขึ้นด้วยเช่นกัน

ท้ายที่สุดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแบ่งปันนั้น หวังว่าจะให้สาระ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ ขอให้โชคดี มีความสุข ทุกคนครับ ที่มา : Consulting firm McKinsey & Company
Previous Post
Next Post

post written by: