15.5.61

เตือน “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ไลฟ์ขายสินค้า เสี่ยงทำผิดกฎหมาย


 
เตือน“พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” 
ไลฟ์ขายสินค้าเสี่ยงทำผิดกฎหมาย


       มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตือน“พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์”เสี่ยงผิดกฎหมาย อย.และกฎหมายการพนันขู่โฆษณาแล้วไม่แจกจริงผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาชี้ “ไลฟ์สดขายของ” กว่า36% เป็นสินค้าอาหาร
 
น.ส.สารีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) กล่าวว่ากระแสการทำการตลาดโดยจัดรายการชิงโชคในสินค้านอกจากในเครื่องดื่มชาเขียวและน้ำอัดลมที่น่าเป็นกังวลแล้วยังมีเรื่องของการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุ๊กยูทูปอีกด้วยซึ่งทุกวันนี้พบเห็นได้มากขึ้น

     มีประเด็นที่น่าจับตาคือการโฆษณาขณะการไลฟ์สดขายสินค้าพบว่ากว่าร้อยละ35-36 สินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งตามหลักแล้วต้องมีการขออนุญาตโฆษณาอาหารจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ก่อนดังนั้นควรมีการตรวจสอบว่าการไลฟ์สดและขายของเหล่านี้ที่มีการโฆษณาได้มีการขออนุญาตอย.แล้วหรือไม่และโฆษณาเกินจริงหรือไม่

      นอกจากนี้ในการโฆษณาและเปิดให้มีการชิงโชคแจกของรางวัลด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้ต้องมีการขออนุญาตจากทางกระทรวงมหาดไทยตามพ.ร.บ.การพนันพ.ศ.2478ด้วยมิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยมาตรา12กำหนดว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนถึง5,000บาท
 
      ปัจจุบันการชิงโชคแจกของผ่านทางไลฟ์สดต่างๆของคนขายของออนไลน์ทุกวันนี้ยังมีช่องว่างอยู่เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการขออนุญาตการชิงโชคจากทางกระทรวงมหาดไทยจริงหรือไม่และที่น่ากังวลคือการโฆษณาว่าจะแจกของหรือชิงโชคต่างๆนั้นมีการให้ของรางวัลแก่ผู้บริโภคจริงหรือไม่ซึ่งการโฆษณาจะยึดหลักว่าจะต้องไม่เกินจริงไม่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญดังนั้นเมื่อมีการโฆษณาว่าจะแจกของก็ต้องมีการแจกจริงมิเช่นนั้นจะถือว่าเข้าข่ายโฆษณาหลอกลวงซึ่งจะมีเรื่องของกฎกระทรวงฉบับที่5ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

โดยกฎกระทรวงฉบับที่5(2534)ที่ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคกำหนดให้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคต้องระบุรายละเอียดได้แก่
  1. หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือชิงรางวัล
  2. วันเดือนปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
  3. ประเภทและลักษณะของแถมพกหรือรางวัลจำนวนและมูลค่าของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่งหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
  4. เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงชิงโชคหรือการประกวดชิงรางวัลเว้นกรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักรและ
  5. สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล
ทั้งนี้การตรวจสอบว่าการไลฟ์สดขายสินค้านั้นได้มีการขออนุญาตการโฆษณาอาหารและการชิงโชคแล้วหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นผู้บริโภคต้องพิจารณาให้ดีว่าจะได้ตามนั้นจริงหรือไม่หรือหากมีการโฆษณาเกินจริงก็ต้องระมัดระวัง


ขอขอบคุณที่มา: https://www.sanook.com/news/6425850/
 
Previous Post
Next Post

post written by: