10.4.61

ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างอากาศในบ้านให้สะอาด


ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างอากาศในบ้านให้สะอาด

 บ้าน เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องพักอาศัยและใช้ชีวิตมากที่สุด บรรยากาศและอากาศในบ้าน ถือว่ามีความสำคัญมาก ทั้งในแง่ของสุขอนามัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดังนั้น อากาศในบ้านที่สะอาดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
      บ้านสะอาด บรรยากาศดี เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้าน จากข้อมูลของเว็บไซต์เอกเขนก ได้มีการกล่าวถึงแนวทางการทำให้อากาศในบ้านสะอาด โดยเน้นการป้องกันมลพิษด้วยวิธีเพิ่มปริมาณของอากาศภายนอกให้เข้ามาภายในให้มากขึ้น ดังต่อไปนี้

     เริ่มจากการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ควรเลือกประเภทที่มีการปล่อยไอระเหยออกมาน้อยที่สุด หรือหันมาใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ แบบ non-toxic  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นมิตรกับอากาศในบ้าน  ซึ่งหาได้ง่ายในปัจจุบันหากมีกิจวัตรประจำวันที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษในบ้าน ก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ด้วยการออกมาทำกิจกรรมเหล่านั้นนอกบ้าน สิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองต่างๆจะได้ไม่ฟุ้งกระจายอยู่ในตัวบ้าน  เช่น ครัวหรือพื้นที่ทำอาหาร ถ้าเป็นไปได้ ควรสร้างแยกพื้นที่ออกมาจากตัวบ้านไปเลย เป็นต้น

ควรมีระบบการถ่ายเทอากาศในบ้านที่เพียงพอและได้มาตรฐาน เพื่อให้มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด เช่น ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ก็จำเป็นต้องมีพัดลมดูดอากาศด้วย ส่วนห้องที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ ก็หมั่นเปิดประตูหน้าต่าง เปิดม่าน เพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทอยู่เสมอ  และไม่ติดตั้งสิ่งของ ตู้ โต๊ะ ที่บังทางเข้าของลมที่พัดเข้าออกตัวบ้านด้วย 

ที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ของบ้าน ด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพดีต่อการกำจัดมลพิษมากกว่าไม้กวาดธรรมดา ควรมีการแยกขยะอย่างเป็นกิจจะลักษณะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกตกค้างและต้องทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอการทำความสะอาดบ้านถ้ามีเวลาว่างจากการทำงาน เล่นแกม W88 ดูทีวี ก็สามารถลงมือทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอเวลา เพราะ ถ้าสามารถนำสิ่งที่แนะนำไปปรับใช้ในบ้านของตัวเองได้ เชื่อว่า สิ่งที่จะตามมาก็คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแน่นอน

Previous Post
Next Post

post written by: