21.1.61

ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม ย่อมดีกว่าทำคนเดียว


         หากพูดถึงการทำงานเป็นทีม หลายคนคงนึกถึงภาพคนช่วยกันทำงาน เช่น ช่วยกันยกของ หรือไม่ก็เป็นภาพของคนหลายๆคนอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ร่วมแรงกันทำบางสิ่งบางอย่าง แต่...ในความเป็นจริงแล้วคำว่าทีมจริงๆอยู่ที่การเอาใจมารวมกันมากกว่า ไม่ได้หมายความว่าใจต้องมาอยู่รวมกัน แต่ต้องมีสายใย เส้นใยบางอย่างที่เชื่อมใจหลายๆดวงเข้าด้วยกัน รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าตัวคนจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม

       ดังนั้น จึงอยากจะแนะนำเทคนิค “ 5 ใจ” ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า ดังนี้

1. เข้าใจ
เราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของทีมงานคืออะไร และต้องเข้าใจว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร เรามีหน้าที่ทำอะไร และที่สำคัญคือเราต้องรู้จักและเข้าใจอุปนิสัยใจคอของคนทำงานในทีมว่าเขาเหมือนหรือต่างกับเราตรงไหน เราจะได้เข้าใจเขาแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราเห็น คิดและเข้าใจเอาเอง

2. ใส่ใจ
จงคิดว่างานนั้นๆเป็นของเรา ทำแล้วดีต่อตัวเราเป็นอันดับแรก อย่าคิดว่าเป็นงานนอกเหนือหน้าที่ที่เขาจ้างมา อย่าคิดว่าทำตามหน้าที่ ต้องคิดเสมอว่างานที่เราได้รับมอบหมายจากทีมนั้นถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่มันอาจจะเปรียบเสมือนน๊อตที่ยึดโครงสร้างของหอไอเฟลก็ได้

3. ร่วมใจ
ในบางช่วงเวลาสิ่งที่ทีมต้องการไม่ใช่แค่แรง หรือความคิด แต่ต้องการการร่วมทั้งแรงและร่วมทั้งใจ เพราะงานบางอย่างออกแรงอย่างเดียวไม่สำเร็จ งานบางอย่างออกความคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จ เราต้องเอาใจไปร่วมกับทีมในเวลาที่ทีมต้องการ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมอง

4. ให้ใจ
ต้องแสดงให้เห็นว่าที่เราทำงานนั้นไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่ทำงานด้วยใจจริงๆ เราต้องไม่มีคำว่าไม่ใช่หน้าที่เรา ทำไม่ได้ หมดเวลา ไม่ว่างงานอื่นยุ่ง เดี๋ยวค่อยทำ ฯลฯ เราต้องคอยให้กำลังใจตัวเราเอง และให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติหรือเพื่อนร่วมงานกำลังเจอปัญหาอุปสรรค

5. จริงใจ
คนที่จะทำงานเป็นทีมได้ดีตลอดไป จำเป็นต้องมีความจริงใจอยู่คู่ตัวเองตลอดไป เพราะความจริงใจ คือความจริง ถึงใครจะเข้าใจผิดในบางเวลา แต่ความจริงใจก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำความจริงใจ จึงเปรียบเสมือนกุญแจไขประตูใจคนอื่น และเป็นกลอนใจเปิดให้คนอื่นเข้ามานั่งในใจเราเช่นกัน

“คนที่ทำงานเก่ง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ   แต่คนที่ทำงานเป็นทีมเก่ง มีโอกาสเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”
บทความโดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขอบคุณข้อมูล :: www.hrcenter.co.th
 
Previous Post
Next Post

post written by: