9.6.60

เติมความรู้กันหน่อย!! จดทะเบียนการค้า แบบง่ายๆ คนเดียวก็ได้


          SMEs รุ่นใหม่ และ Startup ได้เฮแน่นอน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ พ.ร.บ. การจัดตั้งบริษัทคนเดียว โดยให้บุคคลเดียวสามารถเป็นเจ้าของบริษัทและจดทะเบียนนิติบุคคลได้ ซึ่งที่ผ่านมา บจก. (บริษัท...จำกัด)ต้องมีหุ้นอย่างน้อย 3 คน

จากข้อมูลพบว่า มีบริษัทจำกัดทั้งหมดที่จดทะเบียนกว่า 400,000 ราย มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นกว่า 50% มากถึง 98% และถือหุ้นคนเดียวมากกว่า 90% เป็นจำนวนถึง 82% สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายไม่เอื้อต่อการจดทะเบียนบริษัทคนเดียวได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องหา “ตัวแทน หรือ นอมินี “ มาถือหุ้น

หลังจากที่ พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทคนเดียวพร้อมใช้ จะส่งผลดีอย่างมากสำหรับ SMEs รุ่นใหม่ๆหรือใครที่กำลังคิดฝันอยากมีธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาและข้อขัดแย้งในการร่วมทุนกับหุ้นส่วน ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้การเข้าสู่ระบบยังช่วยเพิ่มโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่ภาครัฐฯมอบให้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ SMEs ไทย ให้ก้าวไปไกลในตลาด AEC

แต่การจดทะเบียนบริษัทคนเดียวก็ยังมีข้อเสียอยู่ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายคนเดียว ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนอาจมีจำกัด หากธุรกิจเจ๊งผู้ประกอบการก็ต้องจำยอมให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ทั้งหมดถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสินส่วนตัวที่ไม่ได้นำมาลงด้วยทุนก็ตามและหากต้องการระดมทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือเพราะมีชื่อเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ในอนาคตเมื่อการจดทะเบียนคนเดียวสามารถทำได้ ธุรกิจต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะหลั่งไหล่เข้ามา หลายธุรกิจอาจล้มเหลวจนทำให้ภาพรวมของระบบการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว กลายเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อภาวะวิกฤติของธุรกิจ

ทำไมผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการค้า?
  • เพราะเป็นกฎหมายซึ่งระบุว่า ประกอบพาณิชย์กิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  • เพื่อบอกตัวตนและความน่าเชื่อถือ แสดงถึงธุรกิจมีหลักแหล่งมั่นคง ซึ่งจะส่งผลกระทบในอนาคตเมื่อธุรกิจเติบโตแล้วต้องการระดมทุนขยายธุรกิจ
  • เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระบบให้ภาครัฐได้ประเมินถึงโอกาสต่างๆที่จะเข้ามา พร้อมสนับสนุนประเภทธุรกิจที่คุณทำอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประเทศและตัวผู้ประกอบการเอง
  • เพื่อนำทะเบียนการค้าไปขอสินเชื่อต่างๆในการต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางการค้า
ส่วนเรื่องภาษีที่หลายคนกังวลนั้นก็เป็นเรื่องปกติของกฎหมาย ซึ่งตามหลักเกณฑ์สากลของทุกประเทศ ที่ผู้มีรายได้สูงก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากและการเสียภาษีก็เปรียบเหมือนความซื่อสัตย์สุจริตในการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง แต่เหนือกว่านั้นคือนโยบายปลดแอก SMEs และ Startup ให้สามารถจดทะเบียนบริษัทคนเดียวได้ของรัฐบาล ซึ่ง SMEs ไทยต้องตั้งรับแรงขับเคลื่อนต่างๆที่อาจกรูเข้ามามอบโอกาสดีๆให้ เพราะหากมองไกลๆแล้ว SMEs จะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
เขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือสำนักงานเขตทุกแห่ง
ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด :  https://goo.gl/avZmX4
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ : https://goo.gl/uZixd6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์ : https://goo.gl/iQVzWA
Previous Post
Next Post

post written by: