11.6.60

ปี 2563 ธุรกิจไทยจะไร้ที่ยืน หากไม่ปรับตัววันนี้และในตอนนี้
ปี 2563 ธุรกิจไทยจะไร้ที่ยืน หากไม่ปรับตัววันนี้และในตอนนี้

        ในขณะที่ธุรกิจของไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ อย่างมากในตอนนี้ เห็นได้ชัดจากแนวโน้มของธุรกิจทั่วโลกต่างเปิดรับและนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการทำธุรกิจออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ธุรกิจในประเทศไทยเองก็กำลังเข้าสู่การปรับตัวเช่นเดียวกัน แต่ดูเหมือนการปรับตัวของธุรกิจของไทยจะช้ากว่าธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ในต่อไป ในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนตัวผมมองว่าธุรกิจหลายๆ อย่างของไทยจะไร้ที่ยืนในตลาดประเทศตัวเองอย่างแน่นอน ทำไม? ลองมาดูกัน


เม็ดเงินธุรกิจสื่อไหลออกไปนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

     ปัจจุบันการใช้เม็ดเงินจากสื่อโฆษณากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เงินจากสื่อออฟไลน์อย่าง วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทีวีมีแนวโน้มที่ตกลงอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งราคาที่แพง แต่ประสิทธิภาพไม่สามารถวัดผล และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้น้อยกว่าสื่อออนไลน์อย่างมาก ทำให้เงินจำนวนมาก เริ่มย้ายจากสื่อออฟไลน์มาออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งทำให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรขนาดเล็ก ต่างเทงบประมาณการตลาดลงมาสื่อออนไลน์อย่างเต็มที่ เพราะด้วยสาเหตุที่ ราคาถูกกว่า, มีประสิทธิภาพมากกว่า, วัดผลได้แม่นยำกว่า และเข้าถึงคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

        แต่หากสังเกตดีๆ จะพบว่าเม็ดเงินที่กำลังถูกเทเข้ามายังสื่อออนไลน์ นั้นเกือบ 50% ถูกใช้ไปกับ สื่อโฆษณาออนไลน์ของต่างประเทศ เป็นหลัก ได้แก่ Google, Facebook, Youtube, Line ฯลฯ มากกว่าจะลงในสื่อโฆษณาของไทย และแนวโน้มการเติบโตของการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ต่างประเทศในไทย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นั่นหมายถึงเม็ดเงินที่ธุรกิจต่างๆ ของไทยจ่ายออกไปนั้น ถูกจ่ายออกไปยังต่างประเทศโดยตรงทันที (ถึงแม้จะจ่ายผ่านเอเยนซี่ก็ตาม) โดยที่ประเทศไทยแทบไม่ได้เงินภาษีจากเงินในส่วนนี้เลย นับเป็นเงินหลายพันล้านบาท

ธุรกิจไทยจะถูกต่างชาติบุกเข้ามาเคาะประตูบ้านลูกค้าคนไทยผ่านทางออนไลน์

     ในขณะที่ปัจจุบันจำนวนคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายๆ คนหันมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยที่ธุรกิจต่างๆ ของไทยต่างก็เริ่มบุกเข้ามาค้าขายในออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเว็บไซต์จากต่างชาติก็เริ่มบุกเข้ามาค้าขายในไทย โดยจากเดิมเว็บจากต่างชาติมักใช้ภาษาอังฤกษ หรือภาษาท้องถิ่น แต่ด้วยการต้องการขยายตลาดของเว็บไซต์ออนไลน์ต่างประเทศ ต่างก็เริ่ม แปลงร่างเพิ่มภาษาให้รองรับภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น

        นี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งแน่นอน มันจะดึงเม็ดเงินจากธุรกิจและคนไทยออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและไม่หยุด เพราะพฤติกรรมคนไทย รวมถึงธุรกิจไทยกำลังมุ่งไปทางนี้จริงๆ ทั้งเม็ดเงินจากสื่อโฆษณาที่ไหลออกไปต่างประเทศ รวมถึงกำลังซื้อสินค้าจะไหลออกไปยังเว็บไซต์ต่างประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะกระทบต่อธุรกิจไทยเต็มๆ ซึ่งอาจจะทำให้บางธุรกิจของไทย แทบไร้ที่ยืนทันที ดังนั้นธุรกิจไทยที่มีผลกระทบ ต้องเรียนรู้ และปรับตัว ปรับธุรกิจ นำธุรกิจของตัวเองเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น อ่านบทความนี้จบ ต้องหาทางรับมือกันแล้วล่ะครับ มันมาแน่ๆ
Previous Post
Next Post

post written by: