18.5.60

มีสาเหตุอะไรกันที่ทำให้พนักงานดีๆ ต้อง “ลาออก”


        
          การสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพคือความเสียหายขององค์กร เพราะการเข้ามาแทนที่ของพนักงานใหม่ย่อมเสียเวลาในเรื่องการปรับตัวความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ซึ่งบางทีอาจทดแทนพนักงานคนเก่าไม่ได้เลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานต้องลาออก แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง พัฒนา องค์กร เพื่อให้พนักงานที่มีศักยภาพอยู่โยงกับองค์กรไปได้ยาวๆดังนั้น เรามาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พนักงานดีๆ ต้องลาออกจากองค์กร

1.ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
พนักงานทุกคนย่อมมีความคาดหวัง อยากมีความสัมพันธ์ในการร่วมงานที่ดีกับหัวหน้า รวมถึงด้านการทำงานที่สามารถนำเอาไปใช้เป็นแบบอย่างได้ กลับกันหากเจอหัวหน้าที่ไม่มีความผู้นำ ไม่มีทักษะเรื่องการทำงานหรือการบริหาร มันก็จะเป็นการเสียเวลาหากคุณจะทำงานอยู่กับองค์กรนี้ต่อไป

2.ความไม่สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต
ความสมดุลของชีวิตการทำงานคือหนึ่งในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ เพราะหากชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันมีความสอดคล้องกันย่อมลคความเบื่อหน่ายที่มีต่องาน ,ลดความเครียด รวมถึงยังรักษาความท้าทายการทำงานให้มีต่อไป

3.ความเสมอภาค
แม้ว่าแต่ละองค์กรจะสร้างกระบวนการด้านความเสมอภาค เท่าเทียมกันขึ้นมา อย่างไรก็ตามการเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องการองค์กรที่มีความใจกว้าง ให้ความก้าวหน้ากับพวกเขาได้ โดยยึดหลักความยุติธรรม

4.งานหนักมากเกินไป
ไม่ใช่เรื่องแปลก หากพนักงานที่มีศักยภาพ จะสามารถทำงานจนมีผลลัพธ์ออกมาในทิศทางที่ดี พวกเขาอาจทำอะไรได้อย่างมากมายจนไม่มีคำว่า “บ่น” แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การทำงานมากเกินไปจะกลายเป็นปัญหาตามมา นำไปสู่การเอียนกับงาน และลาออกในที่สุด

5.เบื่อหน่ายและหมดความท้าทาย
ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ควรมั่นใจอยู่เสมอว่าพนักงานภายในทีมไม่มีอาการเบื่อหรือมีความรู้สึกไม่ท้าทายกับการทำงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปมอบหมายงานให้พวกเขามากขึ้น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นขึ้นมา  แต่คุณควรจะหาวิธีทำอย่างไรให้พนักงานมีส่วนร่วม ตื่นตัว และมีความท้าทายกับการทำงานอีกครั้ง โดยหลายบริษัทเลือกวิธีเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดหรือไอเดียที่อยากจะให้เป็น

6.ไม่ได้รับการปกป้อง
เมื่อพนักงานถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหาส่วนตัว หรือประเด็นกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างงานควรจะแสดงความเอาใจใส่ โดยรับฟังและเสนอแนวคิดแก้ปัญหา

7.สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้ออำนวย
สภาพแวดล้อมการทำงานในที่นี้  คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ,เรื่องนินทา,การแข่งขัน หรือแม้แต่ความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ซึ่งผู้บริหารต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ให้ความใส่ใจกับปัญหาการขัดแย้งที่มีภายในองค์กร ,รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และเมื่อรับฟังแล้วควรหาวิธีแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยดังกล่าวหรือโยกย้ายพนักงานไปยังแผนกอื่น

เรียบเรียงจาก : INC
Previous Post
Next Post

post written by: