16.4.60

มาดูการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพาะได้ง่ายๆกันครับ


เห็ดฟางเป็นเห็ดที่คนไทยนิยมบริโภคและมีคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างดีเป็นที่ต้องการของตลาดราคาเห็ดฟางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60-80 บาท การเพาะเห็ดฟางสามารถเพาะได้ง่ายๆไม่ยุ่งอยากวันนี้มีวิธีเพาะเห็ดฟางมานำเสนอกันครับวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดฟาง
-     ตะกร้าพลาสติกตาห่างๆ
-     หัวเชื้อ EM
-     แป้งข้าวจ้าวหรือแป้งข้าวเหนียว เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเบื้อต้น
-     พลาสติกคลุม
-     สุ่มไก่หรือโครงไม้เพื่อเป็นโรงเรือน
-     วัสดุเพาะอะไรก็ได้ที่มาจากธรรมชาติ และเก็บความชื้นได้ ก็สามารถนำมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางได้ เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย รวมถึงก้อนวัสดุเพาะเห็ดเก่าที่ไม่มีเชื้อรา  ถั่ว หรือเปลือกถั่ว เปลือกมันสำปะหลัง ต้นข้าวโพดแห้ง ผักตบชวา ต้นกล้วยหั่นตากแห้ง ทะลายปาล์ม หรือผลปาล์ม ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนทุกชนิด และกระดาษก็สามารถนำมาเพาะเห็ดฟางได้   หรือจะใช้ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ผสมกับขี้วัว 1 ส่วน แต่โดยทั่วไปจะนิยมฟางข้าวเป็นหลัก และวัสดุอื่นผสม
-     อาหารเสริมเพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น  ก้านกล้วย หรือ ผักตบชวาสด หรือแห้ง หรือจอกแหน เปลือกถั่วต่างๆ ผักบุ้ง มูลวัว/ควายแห้ง  รำ เศษฝ้าย ไส้นุ่น ก้อนเชื้อเก่า เป็นต้น
       

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก
1. ผสมหัวเชื้อ EM  กับน้ำ เอาฟางแช่น้ำค้างคืน 1 คืน
2. หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 ส่วน เพาะได้ 3 ตะกร้า ทุบก้อนเชื้อเห็ดฟาง  ให้แตกพอแหลก แต่ไม่ต้องละเอียด
3. ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่นสูงประมาณ  2-3  นิ้ว
4. อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า
5. โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1
6. ทำชั้นที่ 2  เหมือนชั้นที่ 1
7. ชั้นที่ 3อัดฟางแล้ว โรยอาหารเสริมเต็มผิวบนหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง คลุมด้วยฟาง
8. ทำจนครบ 3 ตะกร้า นำตะกร้าเห็ดฟางใส่กระโจมเพาะเห็ดฟางหรือนำไปใส่ในสุ่มไก่หรือโครงไม้แล้วนำพลาสติกมาคลุมเพื่อรักษาความชื่นและอุณหภูมิการ

 

ดูแลรักษาสำหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
1. ทิ้งไว้ 3 วันให้เส้นใยเชื้อเห็ดฟางเดินเต็มวัสดุเพาะ
2. ครบ 3  คืน เปิดระบายอากาศตรงกลาง แล้วคลุมไว้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกเห็ด รดน้ำให้วัสดุเพาะด้วยก็ได้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องรด
3. ทิ้งไว้อีก 4 วันให้เห็ดฟางเจริญเติบโตขึ้น ช่วงนี้ห้ามเปิดพลาสติกหรือโรงเรือนบ่อยครั้งเพราะจะทำให้ดอกเห็ดฝ่อได้
4. ครบกำหนด 7-8 วันก็สามารถเก็บเห็ดได้ให้เก็บดอกตูมให้ใช่มีดตัดให้ชิดรูตะกร้า


เทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
-    อาหารเสริมจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันหลายๆอย่างก็ได้
-    ผลผลิต 1 ตะกร้าจะได้เห็ดฟาง 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับอาหารเสริม ยิ่งใส่มาก ผลผลิตยิ่งสูงตาม
-    คลุมด้วยพลาสติก ทับด้วยฟางแห้ง หรือแสลนเพื่อรักษาความชื่นและลดแสง
-    รดน้ำที่พื้นดินให้เปียกแฉะ ความชื้นที่ดินจะระเหยออกมา หรือลดน้ำแบบฝอยไม่ควรลดน้ำตรงๆเพราะจะทำให้เชื้อเห็ดฝ่อได้
-    ดูแลความชื้นให้ดี โดยสังเกตที่พลาสติกใส หากมีไอสีขาวๆ แสดงว่าความชื้นพอดี แต่ถ้าแห้ง ควรรดน้ำที่พื้นดินบริเวณรอบๆ ตะกร้า เพื่อเพิ่มความชื้นให้ตะกร้าเพาะ โดยไม่ต้องเปิดพลาสติกออกมารดซ้อนตะกร้า เป็นรูปสามเหลี่ยม แนวยาว 1 แถว หรือ 2 แถวเพื่อที่จะได้พื้นที่เพาะมากขึ้น
-     สถานที่ควรเป็นพื้นดิน ใต้ร่มไม้หรือร่มสนิท
-     ตะกร้าเพาะเห็ดฟาง ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 นิ้ว สูง 11 นิ้ว มีช่องขนาด 1 ตารางนิ้ว ด้านล่างเจาะรูทำช่องระบายน้ำ เพื่อให้ดอกเห็ดลอดออกมานอกตะกร้าตอนเก็บเห็ดจะได้เก็บได้ง่ายๆไม่ช้ำ
-     ในช่วง 1-4 วัน (ฤดูร้อนและฝน) ส่วนฤดูหนาว ช่วง 1-7 หรือ  8 วันแรก ต้องควบคุม อุณหภูมิ ภายในกระโจมหรือโรงเรือน ให้อยู่ในระดับอุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซียส
-     ระหว่างวันที่ 5-7 จะมีการรวมตัวกันของเส้นใย เป็นดอกเล็ก ๆ จำนวนมาก ระหว่างนี้ห้ามเปิดพลาสติก หรือโรงเรือนบ่อย เพราะจะทำให้ดอกเห็ดฝ่อ
-     น้ำที่ใช้ในการเพาะเห็ดควรเป็นน้ำที่สะอาด ได้แก่ น้ำบาดาล น้ำฝน น้ำประปาทิ้งค้างคืน  7 วัน แต่หากเป็นน้ำจากห้วย ลำคลองหรือบ่อน้ำ ให้พักน้ำในบ่อพัก และเติมคลอรีนฆ่าเชื้อก่อน
-     ผลผลิตเห็ดฟางสามารถเก็บได้ 2-3 ครั้ง เก็บเห็ดได้เฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อตะกร้า
-     เชื้อเห็ดที่ได้มาต้องเก็บไว้ในที่มืดที่มีอากาศเย็น อุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส หากเห็นเส้นใยมีสีน้ำตาล และมีการรวมตัวกันเป็นตุ่มเห็ด แสดงว่า เป็นเชื้อเห็ดแก่ ต้องรีบนำไปเพาะทันที
-     การเก็บควรทำตอนเช้ามืด เพื่อดอกเห็ดจะได้ไม่บาน ดอกเห็ดที่เก็บควรมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลอกยังไม่แตก ดอกยังไม่บาน ถ้าปล่อยให้ปลอกแตก และดอกบานแล้วค่อยเก็บ จะขายได้ราคาต่ำ การเก็บควรใช้มีดสะอาดตัดโคนเห็ด ถ้ามีดอกเห็ดขึ้นอยู่ติดกันหลายดอกควรเก็บขึ้นมาพร้อมกันทีเดียว ถ้าเก็บเฉพาะดอกเห็ดที่โตออกมาดอกที่เหลือจะไม่โต และฝ่อตายไป   ต้นทุนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ต้นทุนในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จะมีต้นทุนที่สูงในครั้งแรกเฉลี่ยครั้งที่1 จะอยู่ที่ 60-80 บาท ต่อตะกร้าส่วนการเพาะครั้งต่อไป ต้นทุนการเพาะเห็ดจะเฉลี่ยที่ 20-40 บาทต่อตะกร้า ( ไม่มีค่าพลาสติก ค่าตะกร้าและค่าโรงเรือน ) ราคาขายเห็ดฟางจะอยู่ที่ราคา  60-80 บาทต่อกิโลกรัม ผลกำไรเฉลี่ย 10-50 บาทต่อกิโลกรัมผลเป็นไงลองนำมาแชร์ได้นะครับสำหรับคนที่นำความรู้ไปปฏิบัตรจริงๆ


Previous Post
Next Post

post written by: