12.4.60

ใบ้มีค่าอย่าเผาทิ้ง มาดูการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในบ้าน

 
 ใบไม้มีค่าอย่าทิ้งนะ โดยทั่วไปแล้ว เศษต้นไม้ใบหญ้าและอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นวัสดุที่ดี ได้แก่ เศษหญ้า (หากไม่ถูกบำรุงด้วยสารเคมีในช่วงไม่นานก่อนใช้) ใบไม้ตาย เศษกิ่งก้าน วัชพืช (อย่าใช้เมล็ด) เศษดอกไม้ เศษต้นไม้ใบหญ้าที่ถูกตัด ผลไม้ทุกชนิด ผัก ข้าว เปลือกไข่ อาหารอบ ถุงชา กากกาแฟ ปุ๋ยคอก หญ้าและฟาง หรือแม้แต่ผมและเล็บคนตามไปดูวิธีการทำปุ่ยใบไม้กันเลย
   ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักในบ้านอย่างง่าย
 1. นำใบไม้ที่ย่อยแล้วมาเทใส่ในถังตาข่าย สูงประมาณ 15 เซนติเมตร
 2. นำขี้วัวมาเททับใบไม้ที่ย่อยแล้ว สูงประมาณ 5 เซนติเมตร
 3. รดน้ำในให้ชุ่ม (น้ำประมาณ 5 ลิตร)
 4. ทำซ้ำข้อ 1-3 อีก 3 ครั้ง จะได้กองปุ๋ยหมักสูงประมาณ 80 เซนติเมตร
 5. นำใบไม้ที่ย่อยแล้วมาเททับขี้วัว สูงประมาณ 5 เซนติเมตร
 6. รดน้ำในให้ชุ่ม (น้ำประมาณ 5 ลิตร)
 7. นำพลาสติกใสมาพันรอบถังตาข่าย โดยให้พันสูงจากขอบล่างของถังตาข่าย ประมาณ 10 เซนติเมตร (ถ้าไม่มีพลาสติกก็ไม่ต้องนำมาพันรอบถังก็ได้แต่ต้องพยายามรดน้ำรอบถังตาข่ายเพื่อเพิ่มความชื้นให้แก่กองปุ๋ยอย่าปล่อยให้แห้ง)
 8. รดน้ำทุก ๆ 5-7 วัน(ให้ใช้ไม้หรือเหล็กแทงเข้าไปในกองปุ๋ยให้เป็นรู เพื่อที่จะกรอกน้ำลงไปเนื่องจากเมื่อปุ๋ยยุบตัวลงจะมีความแน่นมากขึ้นการรดน้ำจะทำให้น้ำซึมลงไปเฉพาะด้านบนของกองปุ๋ย ส่วนด้านล่างกองปุ๋ยจะไม่ได้รับน้ำ)
 9. ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยหมัก ในช่วงเวลาประมาณ 45-60 วัน (สังเกตกองปุ๋ยหมักจะยุบตัวลงประมาณ 30-40 เซนติเมตร และปุ๋ยหมักจะมีสีดำถ้าขุดลงไปจะไม่พบใบไม้แต่ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้ว)
 10. ปุ๋ยหมักสามารถนำไปใช้ได้เลย
 11. ถ้าต้องการนำไปบรรจุถุง ต้องล้มกองปุ๋ยหมักแล้วตากแดดประมาณ 2-3 วันก็จะได้ปุ๋ยที่แห้งสามารถบรรจุถุงได้แต่ถ้าปุ๋ยหมักยังมีขนาดใหญ่อยู่ก็นำไปบดย่อยก่อนบรรจุลงถุงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
 12. fer4

 นำไปใส่อะไรก็งามและมีประโยชน์อย่าเอาไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษเอามาทำปุ่ยหมักดีที่สุด
Previous Post
Next Post

post written by: