1.2.60

สั่งปิดแล้ว !! ภาพเป็นฉากๆ! นาทีนักท่องเที่ยวสาว ลื่นไถลตก 'เขาช้างเผือก'ลำดับเหตุการณ์ช็อตต่อช็อต วินาทีนักท่องเที่ยวพลัดตกเขาช้างเผือก ตีลังกาหลายตลบลงร่องเหวลึก 'เขาช้างเผือก' ยอดเขาช้างเผือก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรียอดเขาช้างเผือก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สั่งปิดแล้ว

Previous Post
Next Post

post written by: