14.2.60

นิสัย 6 อย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการทำงาน


บางคนอาจใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน เพราะความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญหรือเพียงแค่โชคช่วย แต่จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและปัจจัยอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุเป้าหมาย และในระหว่างทางสู่ความสำเร็จนั้นเรายังจะต้องเจอกับอุปสรรค ต้องลองผิดลองถูกอีกมากมาย ซึ่งอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้นบางครั้งอาจมาจากนิสัยของตัวเราเอง

1. ติดอยู่ใน Comfort Zone
ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และทำงานเพียงให้เสร็จไปวันๆ โดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีพอแล้ว ความคิดเหล่านี้จะทำให้เราไม่พัฒนาตนเอง เราจึงต้องหมั่นหาความท้าทายให้ชีวิต ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ แม้ว่าอาจจะต้องเสี่ยงต่อความล้มเหลวแต่เราก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและได้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไป

2. ไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิต
การทำงานโดยปราศจากเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนการเดินทางโดยไม่รู้จุดหมาย ทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียเวลา และที่สำคัญอาจทำให้เราเสียโอกาสดีๆ ในชีวิตไปด้วย การตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องจำเป็นถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นให้เราพิจารณาจากความต้องการของเราในอนาคตทั้งเรื่องการทำงาน และครอบครัว เมื่อเราคิดได้แล้วให้ตั้งเป็นเป้าหมายที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ คนที่ประสบความสำเร็จจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตาม

3. ขาดการวางแผน
การจะไปถึงจุดหมายได้นั้นจะต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายคนไม่เคยบรรลุเป้าหมายได้สักครั้ง เพราะใช้ชีวิตโดยไม่คิดที่จะวางแผนทำให้ต้องพบเจอกับความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเสียที ในขั้นตอนนี้ให้เราเริ่มจากการเขียนเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการประสบความสำเร็จจากนั้นจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งประเภทว่าอะไรคือเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้นให้คิดหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. กลัวที่จะถาม
ปัญหากับการทำงานเป็นของคู่กันซึ่งในบางครั้งความรู้หรือประสบการณ์ของเราอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไข หรือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็อาจทำให้ความคิดของเราไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เราจึงจำเป็นที่จะต้องสอบถามและขอคำปรึกษาจากหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ อย่ามั่นใจในตนเองเกินไป หรือมัวแต่เกรงใจที่จะถาม เพราะหลายครั้งมุมมองที่แตกต่างก็อาจทำให้เราได้แนวคิดแปลกใหม่ด้วย การถามยังรวมถึงการพูดคุยเพื่อขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานถึงผลงานของเราว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นำปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป

5. ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทำตามคนอื่นเพราะไม่อยากกลายเป็นคนที่แตกต่างในสังคม หรือเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีโดยไม่เคยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นดีจริงและเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ ถ้าทุกคนในสังคมคิดแบบนี้โลกก็คงจะไม่มีนวัตกรรม ตัวเราเองก็จะขาดการพัฒนาด้วย คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้จะต้องกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย เราจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่

6. มองโลกในแง่ร้าย
เมื่อเราเห็นโอกาสเป็นความเสี่ยง และมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวผ่าน ความสำเร็จก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จจะมองทุกปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้และเป็นเพียงแค่ความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องเอาชนะ ที่สำคัญเราควรจะอยู่ให้ห่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้าย เพราะถึงแม้เราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ในบางสถานการณ์คำพูดและการกระทำของพวกเขาก็อาจบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้เช่นกัน
Previous Post
Next Post

post written by: