27.1.60

คลังเล็งปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เป็น 1,200-1,500 บาทต่อเดือนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยเตรียมเพิ่มเบี้ยสูงอายุ จาก  600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาทต่อเดือน หวังได้งบจากผู้มีฐานะที่สละสิทธิ์ และจากภาษีบาป
          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กำลังศึกษาแนวทางเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาท ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมต่อสภาพค่าครองชีพ  

          ทั้งนี้การเพิ่มเบี้ยดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งมาจากผู้สูงอายุที่มีฐานะ ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้อยู่ในข่ายดังกล่าวกว่า 8 ล้านคน นอกจากนี้เงินอีกส่วนจะมาจากการตั้งกองทุนชราภาพ โดยนำเงินเข้ามาจากภาษีเหล้าและบุหรี่ ที่ประมาณปีละ 2 พันล้านบาท

คลังเล็งปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เป็น 1,200 - 1,500 บาทต่อเดือน

          ด้าน นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี และนำส่งเข้าคลังเพื่อไปใช้จัดสรรในงบประมาณส่วนต่าง ๆ ซึ่งหากจะมีการตั้งกองทุนชราภาพจากเงินในส่วนนี้ ก็สามารถดำเนินการได้


ภาพและข้อมูลจาก
workpointtv.com
Previous Post
Next Post

post written by: