8.10.59

วิธีในการบริหารจัดการด้านไอทีสู่การยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสู่ดิจิทัล      วิธีในการบริหารจัดการด้านไอทีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสู่ดิจิทัล วันนี้ดูไอเดียมีความรู้ดีๆมาแนะนำ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ

     วันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกำลังเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการปรับตัวของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้การเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงบีบคั้นให้ปรับเปลี่ยน ภายใต้ข้อจำกัดทั้งด้านเงินทุนและบุคลากร

       ก้าวแรกที่สำคัญของเอสเอ็มอีในการสร้างมูลค่าและสร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจ มาจากกรอบแนวคิดพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ธุรกิจเอสเอ็มอีควรดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกับองค์กรใหญ่ในปัจจุบัน แทนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เริ่มตกยุคโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามาช่วย ทำให้มีข้อได้เปรียบด้านความเร็ว ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และความเรียบง่ายในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

     และจงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน ดังนั้นเทคโนโลยีควรมีส่วนช่วยในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตขึ้น ไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพราะในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ระบบดิจิทัลไม่ได้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมใหม่อีกต่อไป แต่มันคือความจำเป็นต่อการอยู่รอดของแต่ละองค์กร

--------------------------

Previous Post
Next Post

post written by: