7.10.59

การตลาดออนไลน์ เป็นจุดสำคัญของการทำการตลาดในยุคนี้ผมเชื่อว่าสื่อโซลเชียลทุกวันนี้มีผลกระทบกับเราทุกคน ทำให้โลกนี้เปิดกว้างขึ้นและเร็วขึ้น ถ้าย้อนไปสมัยยุค สื่อ ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวแล้ว แต่บางสื่อก็ปิดตัวลง ด้วยเหตุปัจจัยของสื่อยุคดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากกว่า แล้วทำให้ลูกค้าผู้รับสื่อได้ดีเร็ว ประหยัดอีกด้วย และเราทุกคนก็มีสิทธิ์มีพลังอำนาจของตัวเองนั่นคือ การใช้สื่อโซเชียล

การเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดเล็กผมเชื่อว่าดป็นความฝันของทุกคนในยุคนี้ แล้ววันนี้ก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆผ่านช่องทางนี้ เมื่อท่านติดตาม www.DooiDeas.com จะเป็นสื่อนำทางได้นำความรู้ บทความนี้ไปใช้นำทางของการเริ่มต้นธุรกิจต่อไป

ดูไอเดีย 
www.DooiDeas.com

Previous Post
Next Post

post written by: