13.10.59

บขส. เสริมรถเพิ่มทุกเส้นทาง รองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ บขส. เสริมรถทุกเส้นทาง 25% รองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          วันที่ 14 ตุลาคม 2559 พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. จัดเสริมรถในทุกเส้นทางเพิ่มขึ้น 25% เพื่อรองรับประชาชนเดินทางถวายน้ำสรงพระบรมศพและถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย อีกทั้งให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศประสานกับทางจังหวัด เพื่อทราบความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวก ในการจัดรถรองรับให้เพียงพอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
Previous Post
Next Post

post written by: