24.10.59

เทคนิค ไอเดียการ พรีเซนต์งานแบบมืออาชีพ


      การพูด นับว่าเป็นการสื่อสารช่องทางหนึ่ง ที่สามารถนำเสนอในสิ่งที่คิด ในสิ่งที่ต้องการ โดยการถ่ายทอดความคิดนั้น ผ่านคำพูด แทนการถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ผ่านข้อความ การพูดจะมีความพิเศษและเป็นลักษณะเฉพาะคือ สามารถสื่อและแสดงความรู้สึก ความนึกคิดได้เป็นอย่างดีการนำเสนอข้อมูล หรือแม้กระทั่งการพูดในที่สาธารณะ จำเป็นต้องอาศัยการพูดทั้งสิ้น เพราะไม่ว่าจะมีแนะนำสินค้า แนะนำบริการ ชี้แจงข้อมูล ซักถามข้อมูล ความคิด การพูดเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เทคนิคในการพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ 

1. ศึกษาผู้ฟัง การศึกษาผู้ฟัง เป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นในการพูด หรือการพรีเซนต์งานในแต่ละครั้ง เพราะการศึกษาผู้ฟัง จะทำให้เรารู้เบื้องต้นว่า ผู้ฟังอายุประมาณเท่าไหร่ อยู่ในช่วงวัยไหน หากมีการเล่าเทคนิค เล่าประสบการณ์ จะได้เล่าให้สอดคล้องและมองเห็นได้ชัดเจน รวมไปถึงการพรีเซนต์สินค้า เราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นกลุ่มไหน จะได้อธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจ สอดคล้องกับประสบการณ์ในช่วงวัยนั้น ๆ รวมไปถึงภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายเช่นกัน สร้างความน่าเชื่อถือ 

2. ความน่าเชื่อถือจำเป็นอย่างไรสำหรับการพูด หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ความน่าเชื่อนั้นจำเป็นอย่างไร เพราะสินค้าและคำอธิบายก็น่าจะอธิบายได้เพียงพอแล้ว แต่การพรีเซนต์แบบมืออาชีพนั้น จำเป็นต้องทำให้ผู้ฟังเชื่อได้ว่า สินค้า / บริการ / ข้อมูล หรือสิ่งที่พูดกำลังนำเสนอนั้น มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ อาจจะใช้รูปภาพประกอบ มีการทดลองใช้ ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของสินค้า / บริการ รวมไปถึงบุคลิกของผู้พูดว่ามีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน 

3. อย่าละเลยการสื่อสารแบบอวัจนภาษา การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา คือ การสื่อสารโดยใช้ท่าทาง พฤติกรรม สัญลักษณ์ในการแสดงออก ซึ่งในบางครั้งนั้นเราทำออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการผายมือ การยกมือ การชี้สิ่งต่างๆ การใช้สายตา การกัดริมฝีปาก รวมไปถึงการเปล่งเสียง อ่า เอ่อ ในการสื่อสาร บ่อยครั้งที่การแสดงออกดังกล่าวของผู้พูดนั้นทำไปโดยไม่รู้ตัว และแสดงออกมากจนเกินไป เช่น การยกมือชี้สิ่งต่าง ๆ ยกมือขึ้นลง รวมไปถึงการขึ้นต้นประโยคด้วยเสียง เอ่อ ทุกครั้ง จะทำให้ผู้ฟังไม่มั่นใจในตัวของผู้พูด และสิ่งที่ผู้พูดกำลังนำเสนอได้ ดังนั้นการพูดจำเป็นต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะพูด สิ่งที่กำลังจะนำเสนอ รวมไปถึงการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในบางครั้ง แต่ไม่มากจนเกินไป ก็จะทำให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพได้ 

4. ใช้สไลด์ในการพรีเซนต์ ถึงแม้ว่าผู้พูดจะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพูด ความถนัดในการพรีเซนต์งาน แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพรีเซนต์งาน นั่นก็คือ การนำเสนอผ่านสไลด์ ซึ่งสิ่งที่สไลด์นำเสนอนั้น จะต้องไม่ใช้ทุกประโยค ทุกเนื้อหาที่กำลังพูด อาจสรุปเป็นใจความสำคัญ หัวข้อ ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อขยายความจากสิ่งทีกำลังพรีเซนต์อยู่นั่นเอง
Previous Post
Next Post

post written by: