13.10.59

รวมภาพ ในหลวง หาชมยากนับร้อยภาพ ที่คนไทยทุกคนควรดูวันที่ 12 ตุลาคม 2559 แฟนเพจ Thailand image ได้มีการเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนหลายร้อยภาพ โดยมีภาพตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ ทรงผนวช ภาพถ่ายกับพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพถ่ายขณะทรงงาน เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          โดยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหมดนี้นั้น เป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง และเป็นภาพที่คนไทยทุกคนควรดู 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Previous Post
Next Post

post written by: