5.9.59

Google จะเปลี่ยนเว็บทั้งโลก อีกครั้ง!!!


       ถ้าเราจะจำกันได้ในยุคเริ่มต้นของการทำเว็บ เว็บไซต์ที่สวย ๆ ส่วนใหญ่ มักจะทำด้วยโปรแกรม Flash เรียกว่ามีเว็บเยอะมากที่ใช้ Flash ทั้งเว็บเพื่อความสวยงาม  ส่วนเว็บธรรมดาก็มักจะใช้ Flash ในหน้า Intro Page  จนมาวันหนึ่ง เมื่อเราได้เริ่มรู้จัก Google เราเริ่มใช้ Google ในชีวิตประจำวันมากขึ้น  และทุกธุรกิจเริ่มอยากให้เว็บตัวเองติดหน้าแรก Google  ไม่นาน Google ก็มาประกาศว่า การที่จะได้ขึ้นหน้าแรก Google คุณจะต้องมีเนื้อหาเยอะ ๆ  มี Flash น้อย ๆ หลังจากนั้นไม่นาน เว็บสไตล์ Flash ทั้งเว็บก็หายไปจากตลาด

     มาอีกวันหนึ่ง Apple ได้ประกาศว่า จะไม่สนับสนุนเว็บที่มี Flash แล้ว และไม่แสดงผล Flash 100% ไม่นาน Google ก็ร่วมวง โดยสนับสนุนเว็บที่ใช้ Slideในการแสดงผลมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน เว็บที่มี Flash ถึงแม้แค่บนแบนเนอร์ ก็หายไปจากตลาด

     มาวันนี้ Google ได้ประกาศแล้วว่าจะสนับสนุนเว็บที่ Support การแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ หรือเรียกว่า Mobile Friendly โดยจะให้การจัดอับดับการแสดงผลบนหน้าแรกตกลงไป สำหรับเว็บแบบเดิม ๆ และให้เว็บที่เป็น Mobile Friendly แสดงบนหน้าแรกแทน

     เชื่อได้ว่า อีกไม่นานเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือก็จะหายไปจากตลาดถึงวันนี้เราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักข่าววงในบอกว่า ภายในปีนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอันดับ SEO แน่นอนแต่ทุกการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีโอกาสผมเชื่อว่า การปรับเปลี่ยนเว็บทั้งตลาดให้รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี  เพราะมีเว็บรุ่นเก่าเยอะมาก ที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนเว็บไซต์ เพราะเห็นว่าตัวเองติดหน้าแรก Google อยู่   นั่นหมายถึงว่า อีกไม่นานเว็บเหล่านั้นจะถูกจัดอันดับให้ตกลงไปจากหน้าแรก แล้วใครละจะขึ้นแทนเว็บเหล่านั้น?
Previous Post
Next Post

post written by: