7.9.59

“ปลูกพริก”ในกระสอบขายกิโลกรัมละ 300 บาท พร้อมเคล็ดลับสุดทึ่ง !
พิเชษฐ์ ด้วงชู ชื่อเล่นแน่น เด็กใต้วัย 19 ปี เล่ากับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่า เกิดที่บ้านหนองหว้า ตำบลชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครอบครัวเป็นเกษตรกร พ่อแม่ปลูกยางพารา บนเนื้อที่ 10 ไร่
“ผมอยู่บ้านว่างๆ เลยอยากหารายได้พิเศษ ด้วยการปลูกพริก เพราะพริกเป็นผักสวนครัวที่ซื้อง่าย – ขายคล่อง ซึ่งพริกที่เลือกปลูกเป็นพริกเดือยไก่ ลักษณะจำเพาะ คือ ผลอ่อนจะมีสีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองทองส้มอมแดง รสชาติเผ็ด มีกลิ่นหอม ทำพริกแห้งสีจะสวยคุณภาพดี สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด” เห็นกันอยู่บ่อยๆ มักจะมีคนไอเดียดี นำวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาดัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ถังน้ำพลาสติก ขวดน้ำ ตะกร้า กะละมัง ฯลฯ
วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่อันจำกัด ลดปริมาณขยะ บางรายก็สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกด้วย เฉกเช่น  “พิเชษฐ์ ด้วงชู” นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นำถุงกระสอบปุ๋ยไร้ค่ามาใช้ปลูกพริกเดือยไก่บนเนื้อที่ 2 งานเศษ หารายได้เสริมระหว่างเรียนได้อย่างสบาย

กระทั่งเมื่อปี 2558  ไปอบรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ชื่อโครงการว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นนำองค์ความรู้ที่ได้กลับมาทดลองทำที่บ้าน ด้วยการทดลองปลูกพริกในกระสอบปุ๋ย ผลปรากฏว่าพริกเจริญเติบโตดี สามารถเก็บขายได้ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 1.2 หมื่นบาท ทั้งที่ลงทุนไป 5,000 บาท
“ผมอยู่บ้านว่างๆ เลยอยากหารายได้พิเศษ ด้วยการปลูกพริก เพราะพริกเป็นผักสวนครัวที่ซื้อง่าย – ขายคล่อง ซึ่งพริกที่เลือกปลูกเป็นพริกเดือยไก่ ลักษณะจำเพาะ คือ ผลอ่อนจะมีสีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองทองส้มอมแดง รสชาติเผ็ด มีกลิ่นหอม ทำพริกแห้งสีจะสวยคุณภาพดี สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด”
เกษตรหนุ่ม บอกต่อกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ว่า  พริกเดือยไก่ไม่ค่อยมีคนปลูก เพราะโรคค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นราคาดี ปกติราคากิโลกรัมละ 50 บาท บางช่วงก็แพง กิโลกรัมละ 300 บาทเลยทีเดียว
“พริกที่ปลูกเป็นพันธุ์เดือยไก่ เหตุผลที่ขายได้ราคาดี มี 2 ปัจจัย คือ 1.พัทลุงมีกลุ่มทำเครื่องแกงเยอะมาก พริกชนิดนี้รสชาดเผ็ด มีกลิ่นหอม นิยมทำเครื่องแกง 2.คนปลูกน้อย เนื่องจากพริกดังกล่าว ค่อนข้างมีโรคเยอะ”
สำหรับพื้นที่ปลูก น้องแน่น บอกว่า ปลูกบนเนื้อที่ 2 งานเศษ จำนวน 200 กระสอบ พริก 200 ต้น ลงทุนไป 5,000 บาท ปลูก 45 วัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว รายได้จากการปลูกพริกแต่ละรอบ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 1.2  – 2 หมื่นบาท
ส่วนวิธีการปลูก
นำกระสอบปุ๋ย ขนาด 30 กิโลกรัม ใส่ดินผสมปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปูนขาวครึ่งกำมือ ลงไปในกระสอบปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบ  (ดินผสมปุ๋ยประมาณ 10 กิโลกรัม)

นำกล้าพริกที่เพาะไว้ในถาดหลุม มาปลูกลงในกระสอบ กระสอบละ 1 ต้น จัดวาง ถุงกระสอบพริก เป็นแถวยาว หมั่นรดน้ำเช้าเย็น  ดูแลโรคและแมลงศัตรูพืช จนกว่าพริกจะเติบโตให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้
มีเคล็ดลับ คือ  “ดิน”  ที่ปลูกแล้ว ไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรค แต่สามารถนำไปปลูกพืชชนิดอื่นได้ ส่วนกระสอบนั้นสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง นับเป็นเกษตรกรเจนวาย ที่นำต้นทุนอาชีพเดิมของครอบครัวมาต่อยอด สร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
Previous Post
Next Post

post written by: