20.9.59

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2559



ขอบคุณข้อมูลจาก
 เว็บไซต์ สพร. , เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านแชร์ให้เพื่อนๆ



ลำดับ สพป. ประกาศ
1 กรุงเทพมหานคร  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
2 กระบี่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
3 กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
4 กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
5 กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
6 กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
7 กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
8 กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
9 กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
10 กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
11 กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
12 ขอนแก่น เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
13 ขอนแก่น เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
14 ขอนแก่น เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
15 ขอนแก่น เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
16 ขอนแก่น เขต 5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
17 จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
18 จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
19 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
20 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
21 ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
22 ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
23 ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
24 ชลบุรี เขต 2 รอประกาศ
25 ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
26 เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
27 เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
28 เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
29 เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
30 เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
31 เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
32 เชียงราย เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
33 เชียงราย เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
34 เชียงราย เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
35 เชียงราย เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
36 ชัยนาท ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
37 ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
38 ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
39 ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
40 ตาก เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
41 ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
42 ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
43 ตรัง เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
44 ตรัง เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
45 บึงกาฬ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
46 บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
47 บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
48 บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
49 บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
50 ปัตตานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
51 ปัตตานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
52 ปัตตานี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
53 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
54 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
55 ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
56 ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
57 ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
58 ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
59 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
60 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559
61 พะเยา เขต 1 รอประกาศ
Previous Post
Next Post

post written by: