1.8.59

ทิ้งเงินเดือน 120,000 กลับบ้านนอกทำเกษตร สร้างรายได้และสบายใจ


      วันนี้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหากับการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และขยายใหญ่ใหญ่ขึ้น น้ำในเขื่อนใหญ่ๆ ทั่วประเทศเริ่มแห้งขอดอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ชาวบ้านเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับการใช้น้ำ

โดยเฉพาะชาวนา ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ตอนนี้ต้องหยุดปลูกข้าว เพราะไม่มีน้ำ ทำนา ดังนั้นวันนี้ “อบต.กบ” จะพาไปดูอีกหนึ่งมุมมองของคนที่ทิ้งเงินเดือนเป็นแสน หันมาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ 17 ไร่ สร้างโอกาสทำเงินให้กับตนเองและ
ครอบครัว


ซึ่งเราจะไปกันที่จ.มหาสารคาม ไปพบกับ พี่มนตรี อมตะสุวรรณ อดีตวิศวกรเงินแสนผันตัวเป็นเกษตรกร พี่มนตรี เล่าด้วยเชื่อมั่นว่า เมื่อก่อนเป็นวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ มีเงินเดือนประมาณ 120,000 บาท แต่ต้องเดินทางห่างบ้านเกิด และออกทำงานไปทั่วประเทศเกือบ 20 ปี ซึ่งพักหลังเห็นว่าการมีความสุขที่แท้จริงคือ “ความสงบ ได้ทำงานที่อยู่ใกล้บ้าน ดูแลครอบครัวได้” ประกอบกับได้เห็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สร้างไว้ให้ปวงชนชาวไทยดังนั้นจึงตัดสินใจลาออก ทิ้งเมืองหลวงไว้เบื้องหลัง มุ่งหน้ากลับมาบ้านเกิดตนเอง ก็ที่จะตัดสินใจทำการเกษตรอย่างจริงจัง อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตของลูกชาวอีสาน แม้ระยะแรกที่บ้านหนองบุญชู ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นบ้านเกิดจะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรขาดแคลนน้ำทุกปี เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานคลองชลประทาน แม้ที่ผ่านมาจะเคยมีน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ถูกปล่อยไหลลงมาบ้าง แต่เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม เขื่อนอุบลรัตน์จำเป็นต้องกักน้ำและระบายน้ำเป็นเวลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการอุปโภคบริโภค จนไม่สามารถปล่อยน้ำลงให้ให้กับคลองชลประทานหนองหวายได้ ทำให้แหล่งน้ำในชุมชนจึงแห้งขอด เกษตรกรต้องเจาะน้ำบาดาลในใช้ในการเกษตร ที่ผ่านมาเคยลองปลูกข้าวนาปีก็ได้ผลไม่ค่อยดี จะปลูกข้าวนาปรังก็มีแต่จะขาดทุนเพิ่ม จึงต้องลองผิดลองถูกปรับปรุงพื้นที่ 17 ไร่ หันปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามนโนบายรัฐบาลแทน “

โดยพืชที่ปลูกมีพริก 6,000 ต้น มะเขือเทศ 3,000 ต้นใช้น้ำบาดาลต่อสปริงเกอร์รดพืชผัก ใส่ปุ๋ยธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน และปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวไว้พอกิน มีสวนผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ต้นหอม ผักคื่นฉ่าย พร้อมเลี้ยง ไก่ เลี้ยงเป็ด เหลือกินจึงเก็บขาย ผลผลิตที่ได้ส่งขายที่ตลาดอำเภอเชียงยืน สร้างรายได้วัน 700-1,000 บาท ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดให้ห่างไกลครอบครัว แถนตอนนี้ตนเองยังพบว่าตนมีสุขภาพกายที่ดี มีความสุขทางใจมากขึ้น ถือว่าคิดไม่ผิดที่เลือกเดนทางนี้ ในอนาคตจะมีแผนขยายแปลงพืชและทดลองปลูกพืชปลอดสารพิษเพิ่มและกำลังขยายตลาดไปยังโลกโซเซียลอีกด้วย ขณะที่หน่วยงานต่างเร่งออกให้ความรู้ให้คำแนะนำการปลูกพืชน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง” พี่มนตรี อมตะสุวรรณ เล่าด้วยความภาคภูมิใจ.“ข่าวเดลินิวส์ 
ขอบคุณที่มา http://farm.onzorn.info
Previous Post
Next Post

post written by: