20.6.59

เพราะต้นเดียวเราสามารถมาขยายเป็น 100 ต้น 1,000 ต้น


#วิธีปักชำแตงกวา
วิธีนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเงินในกระเป๋าได้มาก เพราะต้นเดียวเราสามารถมาขยายเป็น 100 ต้น 1,000 ต้น บริษัทใหญ่ ๆ เค้าจะผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ๆ ออกมาจำหน่าย เขาจะควบคุมสายพันธุ์ เมื่อเราปลูกได้ผลผลิตแล้ว เราจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์หรือไว้ปลูกในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ เพราะจะไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่ากับรุ่นแรก แต่ถ้าเราปักชำได้จากรุ่นแรก เราก็ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกอีก เช่น แตงกวาเทอร์ มะนาว และพืชอื่น ให้สังเกตุว่า พืชไหนเราสามารถตอนกิ่งได้ พืชนั้นก็สามารถชำได้
ให้จำเทคนิคนี้ไว้ให้ดีๆ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตร 


1.การเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำ ต้องเป็นกิ่งที่มี 1 ยอดกับอีก 3 ข้อใบ
ตัดกิ่ง เด็ดใบล่างออก นำปักชำโดยใช้ไม้ขนาดใกล้เคียงกับกิ่งกดลงไปในดินให้เป็นรูลึกประมาณ 2-3 นิ้วแล้ว ปักกิ่งลงไป กดดินผสมเบา ๆ ให้ดินยึดติดแนบกับกิ่ง รดน้ำให้ชุ่ม2.การเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำ ต้องเป็นกิ่งที่มี 1 ยอดกับอีก 3 ข้อใบ
ตัดกิ่ง เด็ดใบล่างออก นำปักชำโดยใช้ไม้ขนาดใกล้เคียงกับกิ่งกดลงไปในดินให้เป็นรูลึกประมาณ 2-3 นิ้วแล้ว ปักกิ่งลงไป กดดินผสมเบา ๆ ให้ดินยึดติดแนบกับกิ่ง รดน้ำให้ชุ่ม3.สิ่งที่ต้องเตรียม มีดบางคม หนังยาง ไม้สำหรับค้ำ และถุงพลาสติกใส4.การเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำ ต้องเป็นกิ่งที่มี 1 ยอดกับอีก 3 ข้อใบ
ตัดกิ่ง เด็ดใบล่างออก นำปักชำโดยใช้ไม้ขนาดใกล้เคียงกับกิ่งกดลงไปในดินให้เป็นรูลึกประมาณ 2-3 นิ้วแล้ว ปักกิ่งลงไป กดดินผสมเบา ๆ ให้ดินยึดติดแนบกับกิ่ง รดน้ำให้ชุ่ม

สำหรับดินที่ใช้ ดินผสมขุยมะพร้าวอย่างละครึ่ง แล้วผสมปุ๋ยคอกอีกประมาณ 2/5 ของดินทั้งกอง
แล้วนำดินใส่กระถาง5.นำถุงมาสวมกระถางและปักไม้ค้ำ ดึงถุงขึ้นและมัดด้วยหนังยา6. การอบด้วยถุงพลาสติกนี้ ช่วยให้กิ่งชำมีความสดชื่นมีอายุอยู่ได้นานพอ และมีความแข็งแรงพอจะสร้างรากใหม่ได้
เพราะน้ำที่ระเหยออกจากกิ่ง ยังคงวนเวียนให้ความชุ่มชื้นอยู่ภายในถุง ระเหยหนีไปไหนไม่ได้

ถ้าไม่อบพืชในถุงแบบนี้ กิ่งชำจะเหี่ยวเร็วมาก เพราะน้ำระเหยออกไปได้ และเนื่องจากกิ่งชำถูกตัดขาดออกมาจากต้นแล้ว 
ไม่มีรากดูดน้ำส่งมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทดแทนเหมือนตอนที่ยังติดอยู่กับต้น 7.หลังจากปักชำได้แล้ว ก็นำมาปลูกอีกประมาณ หนึ่งเดือนกว่า ๆ ก็ออกผล


Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น