1.4.59

หยุด...เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น...
บอกว่า “สิ่งที่ควรทำไม่ใช่การมองเส้นทางชีวิตคนอื่น
และเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนเหล่านั้น
ทั้งๆ ที่คุณควรค้นพบตัวคุณเองมากกว่า...
เดินทางในแบบของคุณ และคุณจะมีความสุขเอง”


Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น