15.4.59

9 โรคหน้าร้อน ที่คุณควรรู้จักและระวังไว้บ้างก็ดีโรคหน้าร้อน ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อของโรคภัยไข้เจ็บใดๆ แต่เป็นชื่อที่เรามักใช้เรียกโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าร้อน บทความนี้ขอนำเสนอ "9 โรคหน้าร้อน" ที่คุณควรจะต้องระวังเอาไว้ให้ดี อย่าให้เกิดขึ้นกับตัวคุณหรือคนรอบข้างเป็นอันขาด ซึ่งมีโรคอะไรกันบ้างมาดูกัน

1. โรคอุจจาระร่วง
เป็นโรคที่เกิดขึ้นจาเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตชัว ปรสิตและหนอนพยาธิที่ปะปนมากับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งหากเป็นโรคนี้จะมีอกาการเป็นไข้ต่ำๆ เป็นหวัด มีอาการคลื่นไส้และถ่ายอุจจาระในลักษณะที่เหลว ซึ่งเป็นโรคที่เป็นได้ง่ายมากๆ ในหน้าร้อน ดังนั้นคุณควรป้องกันโดยการดูแลเรื่องสุขอนามัยให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ควรกินของดิบๆ สุกๆ เก็บอาหารไว้ในที่ที่มิดชิด ห่างไกลจากแมลงต่างๆ อากาศถ่ายเทสะดวก และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

2. โรคอาหารเป็นพิษ
เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายได้รับสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือพยาธิที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรืออาหารที่รับประทานเข้าไปเกิดแปรเปลี่ยนเป็นสารพิษขึ้นในลำไส้ ซึ่งจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ตามมา บางคนก็มีอาการเบื่ออาหารและอุจจาระร่วงด้วย ซึ่งอาการของโรคอาหารเป็นพิษนี้ จะมีตั้งแต่อาการอย่างอ่อนจนถึงขึ้นรุนแรงและในบางคนอาจมีการถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดปนออกมาด้วย โรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆ คน และแต่ละคนก็จะมีอาการหนักเบาแตกต่างกันไป สำหรับโรคนี้สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกับโรคอุจจาระร่วง

3. โรคอหิวาตกโรค
เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหาร เชื้อดังกล่าวจะเข้าไปอยู่บริเวณลำไส้และสร้างสารพิษขึ้นมาทำปฏิกิริยากับเยื้อบุผนังลำไส้ ทำให้เกิดอาการถ่ายออกมาเป็นน้ำจำนวนมาก มีเนื้ออุจจาระน้อย และจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรง บางครั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคนี้มักจะไม่มีไข้และไม่ปวดท้อง โรคนี้ถือได้ว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นในการรับประทานอาหารทุกครั้งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในหน้าร้อน ควรรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ รวมทั้งล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ เพราะในห้องน้ำมักเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ซึ่งอาจจะมีเชื้อ Vibrio cholerae ด้วยก็เป็นได้

4. โรคไข้ไทยฟอยด์
เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อแบคทีเรีย Salmonellra Typhi ที่มักจะเจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอาหาร โดยโรคนี้จะเริ่มแสดงอาการหลังจาก 1-2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดศรีษะ ปวดตามตัว มีไข้สูง มีอาการท้องร่วง บางรายอาจมีอาการแน่นท้อง หรือ ผื่นขึ้นตามตัว ถ้าหากใครที่เป็นโรคนี้ก็มักจะหายเองภายใน 3-4 สัปดาห์ แต่แนะนำให้ไปหาหมอดีกว่า โดยไปทำการรับการฉีดวัดซีนป้องกันไทฟอยด์ไข้ Avoid risky foods and drinks

5. โรคบิด
เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดบาซิลลัส (บิดไม่มีตัว) และ เชื้อโปรโตซัวชนิดะมีบยา (บิดมีตัว) ถ้าหากติดเชื้อแบบบิดไม่มีตัว ในช่วงแรกอาจมีอาการไม่สบายท้องบ้าง ถ่ายเหลวเป็นมูกเลือดและปวดปิดแต่ไม่มาก แต่ในช่วงที่มีอาการรุนแรงจะทำให้ปวดบิดอย่างรุนแรง มีไข้สูง อาเจียน ถ่ายเป็นมูกเลือดและอาจมีหนองปน ถ่ายน้อยแต่ถ่ายบ่อยมาก ถ้าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอก็อาจจะทำให้เกิดอาการชักได้ ส่วนหากติดเชื้อแบบบิดมีตัว ส่วนใหญ่มักไม่ปรากฎอาการในช่วงแรก แต่จะมีอาการบิดแบบเฉียบพลัน มีไข้สูง หนาวสั่น อุจจาระร่วง เชื้อแพร่ไปตามกระแสโลหิต ซึ่งอาจทำให้เกิดก้อนฝีที่ตับ ปอดหรือสมอง ในการป้องกันโรคนี้นั้น ควรให้รับวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงและดูแลสุขอนามัยให้สะอาด

6. โรคพิษสุนัขบ้า
เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวัสที่ชื่อว่า เรบีส์ ไวรัส ในประเทศไทยมีรายงานการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจากการสุนัขกัดเป็นสาเหตุหลัก หากเป็นโรคนี้จะทำให้มีอาการสมองอักเสบ ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ คันและปวดบริเวณที่ถูกกัด หงุดหงิด กระสับกระส่าย ตื่นเต้น ไวต่อสิ่งเร้ารอบตัว ไม่ชอบแสง ลม มีน้ำลายไหล กล้ามเนื้อเกร็งและกระตุก ต่อมาจะเริ่มเพ้อ คลั่ง ชัก กลัวน้ำ ผู้ป่วยบางรายอาจะเป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากสมองถูกทำลายไปจนหมด การป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขกัด เนื่องจากสุนัขเป็นพาหะหลักของโรคนี้

7. โรคผิวหนัง
เป็นโรคที่เกิดจากการอากาศที่ร้อนชื้น เมื่อไม่รักษาให้ผิวกายให้สะอาดก็เสี่ยงเป็นโรคพวกนี้ได้ง่ายเช่น กลาก เกลื้อน ผดร้อน เป็นต้น ในการป้องกันโรคนี้ไม่มีอะไรต้องทำมากมาย แต่ต้องรักษาร่างกายให้สะอาด ไม่เปียกชื้น อาบน้ำบ่อยๆ เช็ดตัวให้แห้ง ไม่ใส่เสื้อผ้าที่หนา เป็นต้น

8. โรคเครียด
เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายในภาวะสภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการ หงุดหงิด ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ ฉุนเฉีย โมโหง่าย ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้ภาวะอารมณ์เปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่ออากาศร้อนก็ควรหาสถานที่ที่มีอากาศสบายๆ ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หาสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฝึกสมาธิ เป็นต้น

9. โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรค
เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นในง่ายในหน้าร้อน และมักเกิดขึ้นได้ง่ายกับคนที่ร่างกายขาดน้ำหรือมีน้ำในร่างกายน้อย และคนที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาสร้อนจัดหรืออบอ้าว การป้องกันโรคนี้สามารถทำได้โดยการรับประทานน้ำมากๆ และอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ร้อนจัดหรืออบอ้าว

โรคต่างๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นโรคหน้าร้อนที่ทุกๆ คนมีโอกาสเป็นได้เท่าๆ กัน และเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากหากไม่ระมัดระวัง ดังนั้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ ควรระมัดระวังตนเองด้วยการกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ดื่มน้ำให้มากๆ อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าวและห่างไกลจากสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูง

---------------------------------
Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น